HVABEHAR?

Studerende risikerer at ryge ud af drømmestudiet: Nu forklarer Studieservice, hvorfor omdiskuteret tilmelding er nødvendig

Illustration: Asger Denert-Nielsen & Sonny Majeske Kastberg

Det er cirka en fjerdedel af de studerende, der glemmer at tilmelde sig fag til næste semester. Det får dog ikke SDU til at droppe tilmeldingen, men en ny løsning kan være på vej.

Fra den 20. maj til den 30. maj kunne du tilmelde dig fag på næste semester, for på trods af at du har meldt dig ind på uddannelsen, skal du også tilmelde dig fagene på hvert semester. Når du det ikke indenfor deadlinen på 10 dage, kan du være ude.

Et system, der har fået LIXEN til at tænke »HVABEHAR?«, efter vores redaktør Cecilie Engelbrecht glemte at tilmelde sig fagene på fjerde semester og gik i en uge uden at vide, om hun kunne fortsætte på drømmestudiet eller ej.

»Jeg er pissebange og stresser helt ud af den i en uge, for jeg vidste ikke, om jeg var købt eller solgt. Alt sammen fordi jeg havde glemt at tjekke min studiemail i en travl periode med eksaminer«, siger Cecilie Engelbrecht.

Cecilie er dog ikke ene om at glemme fagtilmeldingen. Ved seneste tilmelding i efteråret fortæller Studieservice på SDU, at cirka en ud af fire af de studerende på hele SDU glemte at tilmelde sig fag. Men hvorfor har vi fagtilmeldingen, når der er så mange, der glemmer den?

Fagtilmeldingens indtog på SDU

Forklaringen ligger ifølge Rikke Tolstrup, Souschef i Studieservice, i de reformer og bekendtgørelser, universitetet er underlagt. Fremdriftsreformen i 2014 havde til formål at få de studerende hurtigere igennem deres uddannelse. Derfor blev reglerne om et krav på 30 ECTS-point per semester indført.

Her fik universiteterne besked på at tilmelde de studerende til det antal fag, der gjorde, at de levede op til antallet af ECTS-point. Der var dog et problem: De studerende mødte ikke op til den undervisning, de ikke havde overskud til. Det manglende overskud kunne blandt andet være grundet psykiske udfordringer og dumpede eksaminer. Det betød mange ekstra udgifter til eksaminer, der ikke blev afholdt.

Derfor blev reglerne ændret i 2016, så de studerende selv skulle tage ansvar for tilmeldingen og deres studie, hvilket åbner op for et større hensyn til dem med udfordringer.

»Dem, der er udfordret, får ikke meldt sig fra, så reglerne er, som de er, fordi vi har et håb om, at hvis man er en dygtig studerende, vil man tage ansvar for eget studie og få tilmeldt sig undervisningen«, siger Rikke Tolstrup.

Skræmmekampagnen

Når Rikke Tolstrup forsvarer fagtilmeldingen, er det ikke fordi, den er fryd og gammen for de 16 ansatte i Studieservice.

»Hver ekstra tilmelding efter fristen giver mange ekstra arbejdstimer. Vi skal behandle og arkivere dem enkeltvis, fordi vi skal kunne bevise, at den studerende faktisk har ønsket at eftertilmelde sig«, siger Rikke Tolstrup.

Selvom det giver en ekstra arbejdsbyrde for administrationen, understreger Rikke, at de altid vil gøre alt for at holde de studerende studieaktive, men erkender også, at ikke er tilfældigt, hvis de studerende føler, at det er uvist, om de kan fortsætte.

»De studerende bliver nok mødt af en lille skræmmekampagne, når de forsøger at tilmelde sig på dag 11«, siger Rikke Tolstrup.

Det er ordene »Du kan måske blive tilmeldt, vi skal lige se, om der er plads«, der møder de studerende, der vil tilmelde sig efter tidsfristen. Ord som mange studerende kan genkende.

»Det virkede som en kæmpe skræmmekampagne. Jeg forstår ikke, hvorfor det skal være så svært at trykke på en enkelt knap og tilmelde den studerende til et fag. Faktisk forstår jeg slet ikke, det er nødvendigt«, siger flere studerende, blandt andet Asger Denert-Nielsen, der er journaliststuderende på SDU.

Rikke Tolstrup medgiver også, at det kan virke lidt underligt. Specielt, når man læser på det samfundsfaglige fakultet, hvor Center for Journalistik hører under.

»Der er nogle studier, hvor der kun er plads til et begrænset antal, for eksempel de studier, der har undervisning i laboratorier. Når man læser et samfundsfagligt studie, vil der næsten altid være plads til en ekstra, men når vi modtager en anmodning, er vi nødt til at tjekke op på den konkrete studieordning«, siger Rikke Tolstrup.

Et argument, de adspurgte studerende godt kan følge. Cecilie Engelbrecht erkender da også, at det er hendes ansvar at tage hånd om sit studie.

»Selvfølgelig skal jeg tage ansvar og få mig tilmeldt til mine fag, men jeg synes, det er ærgerligt, at vi har et system, der ligger os studerende til last og giver en ekstra arbejdsbyrde for de stakkels medarbejdere i administrationen«, siger Cecilie Engelbrecht.

Et nyt system på vej 

Det er de enige i ved Studieservice.

»Vi arbejder i øjeblikket på et nyt system sammen med de andre universiteter, der skal gøre fagtilmeldingen mere fleksibel, som vi regner med at have klar i 2027«, siger Rikke Tolstrup.

Helt konkret kommer det nye system til at betyde, at de studerende får mulighed for at sammensætte deres studieplan med det samme, når de starter på universitetet. I stedet for at de har ti dage til at vælge fag for det kommende semester, bliver det sådan, at de blot skal have taget sit endelig valg inden en deadline. Ændringen ligger altså i, at man kan ændre i sin fagpakke fra den dag, man starter på universitet, hvilket betyder, at man har længere tid til sit valg, end man har nu.

Selvom der er lange udsigter til det nye system, afslører Rikke Tolstrup også, at man allerede kan forvente større fleksibilitet i fagtilmeldingen efter sommerferien.

»Vi har faktisk indført, at man efter sommerferien har 21 dage til at lave sin fagvalg om. Det kan være, hvis man fortryder valget af et valgfag eller har dumpet en eksamen og har brug for ekstra tid«, siger Rikke Tolstrup.