STUDIET

Studerende følte sig dårligt forberedt på praktiksøgningen

 I en undersøgelse lavet af Lixen, viser det sig, at 39% af de studerende ikke følte sig godt nok forberedt til praktiksøgningen. Det er ikke tilfredsstillende, hvis man spørger Niels Møller Mikkelsen.

Fra SDU’s side har man forsøgt at forberede de studerende på praktiksøgningen. På trods af dette følte 39% sig ikke godt nok forberedt. Praktikræset har ført mange overraskelser med sig, hvilket praktikansøger Kristoffer Stefanson mærkede på egen krop. 

“Jeg blev overrasket over, hvor hårdt man skal sælge sig selv. Det føltes som at skulle til eksamen en gang om dagen, uden at man kunne nå at forberede sig. Jeg var overrasket over, hvor meget man selv skulle opsøge det, ringe og spørge hvor på listen man ligger osv. Det var lidt ubehageligt, syntes jeg,” udtaler Kristoffer Stefansson. 

Kristoffer Stefansson er en af de studerende, som ikke følte sig godt nok forberedt til praktiksøgningen. Hvorvidt det er SDU’s skyld ved han dog ikke. Men han ville gerne have været klædt bedre på til processen. 

“Niels fik præsenteret for os, hvordan forløbet ville være, og hvordan man kunne forberede sig. Man kunne godt have hørt mere om praktik på de tidligere semestre. Det blev offentliggjort virkelig sent, hvilke steder man rent faktisk kunne komme i praktik. Det var stressende.”  

Selvom Kristoffer havde forventet at Åbent-hus ugen ville være hård, blev han alligevel overrasket over hvor stressende det var. 

“Jeg synes, det var enormt stressende. Selvom jeg havde forberedt mig mentalt på, at ugen ville blive stressende, så blev jeg overrasket over, hvor hårdt det var”. 

Oplevelsen af ikke at føle sig godt nok forberedt er Kristoffer ikke ene om. Det er en kritik Niels Møller Mikkelsen tager alvorligt. 

“Det er ikke tilfredsstillende, at så mange ikke har følt sig godt nok forberedt. Det er noget, vi skal have ændret på.” 

Niels anerkender også, at det kan være en hård periode for de studerende at skulle igennem. 

“Jeg forstår godt frustrationen, for det er et hårdt forløb. Jeg forstår godt, at der var ting, man gerne ville have, var anderledes. Jeg forstår godt, at ting kan optimeres. Men jeg synes også, man skal se på de ting, der bliver gjort. Vi skal så kigge på, hvordan dette kan optimeres, så de studerende føler sig bedre rustet.”

Så hvad gør SDU egentligt for at forberede de studerende? 

  • Fælles introduktion til praktiksøgningen. 
  • Fællesundervisning i hjemmesideopsætning og indhold. 
  • Infoaftener med branchefolk og tidligere praktiksøgende. 
  • Individuelle praktik-vejledningssamtaler. 
  • Faglig sparring med de studerende. 
  • Planlægning og afholdelse af praktikmesse på DOK5000. 

Det er denne “pakke,” Niels vil optimere fremadrettet. Han håber da også, at flere studerende føler sig godt nok forberedt til næste års praktiksøgning. Det er ihvertfald det klare mål. Fremadrettet vil man arbejde på at forberede de studerende på en bedre måde. “Det er klart, at når der er så mange, som er utilfredse, så skal vi ændre vores prioriteringer. Vi skal kigge på, om der skal laves mere undervisning i den gode samtale og mindre tid på individuelle samtaler. Vi skal selvfølgelig kigge på, hvad vi kan gøre anderledes eller bedre.” 

Men ifølge Niels har praktiksøgning altid været en stressfuld periode, som aldrig har fungeret til UG. 

“Praktiksøgning har aldrig virket optimalt. Der er altid ting man kan gøre bedre”. 

Aja Nøhr Larsen er ligesom Kristoffer Stefansson en af de studerende, som ikke følte sig godt nok forberedt. Aja har dog et konkret bud på, hvad der kunne have hjulpet hende i praktiksøgningen. 

“Man kunne måske have mere løbende vejledning – også under Åbent hus-ugen. Det er måske lidt en utopi, men hvis man havde en tidligere studerende, man kunne kontakte, ville det have været rart. Der var virkelig mange ting, man havde brug for at vende med nogen.” 

Kristoffer Stefansson har et godt råd til næste års praktikansøgere: 

“Lad vær at lægge din første samtale midt i ugen. Læg dine samtaler så tidligt som muligt, for at undgå unødvendigt stress på dig selv.”