STUDIET

Semestermøde om mødepligt: »Det er for nemt at bestå!«

Sådan lød det fra de studerende, da Medietorvet den 23. april blev skue for ophedet debat om, hvorvidt der skal indføres mødepligt på studiet.

De mange lysegrå klapstole på Medietorvet blev hurtigt besat til semestermødet den 23. april, da de studerende på journalistik på SDU skulle diskutere den lave deltagelse på studiet. Flere måtte stille sig ned bagerst for at kunne få plads, og underviserne stod på række ude i siden.

Lixens sektion ‘Studiet’ kunne i sidste nummer berette om, at underviserstaben på mail havde udtrykt bekymring for det store fravær blandt de studerende på 2. semester.

Underviserstaben, uddannelsesudvalget og studienævnet havde inviteret til semestermødet for at høre de studerendes holdninger til den lave deltagelse på studiet generelt. Dagsordenen var klar, og den var blevet formidlet til de studerende på mail på forhånd: Skal der være mødepligt på journaliststudiet?

Morten Skovsgaard, uddannelsesansvarlig ved Center for Journalistik på SDU, indledte semestermødet med et kort oplæg, hvor han påpegede det dårlige fremmøde til undervisningen og det lave afleveringstal. Det er dog ikke et nyt problem på studiet, understregede han. Det har været en aktuel problemstilling længe og på flere årgange, forklarede han. Derfor har ledelsen nu kigget mod andre uddannelser for at få inspiration til, hvordan problemet kunne løses.

»RUC (Roskilde Universitet, red.) har gode erfaringer med mødepligt, og SDU har haft flere repræsentanter ude,« sagde Morten Skovsgaard og understregede, at det kun er et forslag indtil videre, som formentligt ikke vil blive indført foreløbigt.

Underviserstaben ville derfor gerne høre de studerendes holdninger til en eventuel mødepligt. Det varede ikke længe, før de første studerende begyndte at byde ind med deres synspunkter.

»Mange af os mangler indhold i undervisningen,« fortalte en af de studerende på de første rækker og henviste til håndværksundervisningen på 4. semester.

Længere bagved blev det bekræftet, at der er flere, der synes, at der mangler indhold.

»Undervisningen er det samme, som det vi læser, og så bliver jeg tilbøjelig til at tænke, at jeg lige så godt kan blive hjemme,« lød det også.

Den lave deltagelse er dog ikke kun problematisk for underviserne. Også de studerende, der rent faktisk møder op, lider under den lave deltagelse.

»Jeg gider ikke have en kollega, der kun kommer, som det passer dem. Jeg synes ikke, at mødepligten er en god idé, men det ødelægger en masse, at folk ikke dukker op,« blev der sagt nede fra rækkerne.

For let at bestå
»Det er for nemt at bestå,« blev der råbt fra de bagerste rækker. Det fik flere af de studerende til både at nikke og trække på smilebåndene, mens underviserne løftede øjenbryn på sidelinjen.

»Det er super pisse nemt at bestå,« fortsatte den studerende på bagerste række. Og det er noget, de studerende generelt virkede enige om.

Hvis man kigger på vintereksaminerne for 4. semester, skulle kun tre ud af 90 tilmeldte studerende gå om i de akademiske fag. Det fag med den højeste procentrate af dumpede studerende lå på to procent. Nogle af de studerende mente derfor, at man enten bør gå efter at lave en studieordning, der er pædagogisk og indebærer mere feedback eller mere akademisk, da det er svært at lave en blanding af de to. Det er dog ikke nødvendigvis en dårlig ting, at det er for nemt at bestå.

»Hvis man tog sig lidt sammen, kunne man godt lære noget, selvom undervisningen er for nem. Har I overvejet, om I optager for mange? Der mangler så meget motivation. Der er noget galt helt fra starten af,« lød det fra rækkerne.

»Hvis nu man kigger på det, så er vi i en kultur på dette studie, hvor det kun er svært at søge ind og svært at søge praktikplads. Det er det eneste, og praktikken landes på fede produktioner, der er lavet i vores fritid. Det er en kulturændring, der skal til. Folk har ikke mindre motivation for at blive journalister, bare fordi de misser Refleksionsfag (et akademisk fag, red.) for at lave deres egne produktioner,« kom det fra midterste række.

»Hvis man er så klog, at man kan det hele, hvad laver man så her? Så må man da bare ud og blive chefredaktør et eller andet sted,« sagde en anden studerende.

Diskussionen blev afbrudt af Morten Skovsgaard, der beklagede den begrænsede tid, men takkede for alle de brugbare input, der kom. Semestermødet tog omkring en time, og han takkede efterfølgende for et acceptabelt fremmøde.