STUDIET

Peter Bro: Sådan forholder Center for Journalistik sig til mulig OK-konflikt

I forberedelserne til en storkonflikt er der flere spørgsmål end svar. Både eksamensperioden og optagelsen af nye studerende kan blive påvirket. Lixen har talt med Peter Bro om de mulige konsekvenser for journaliststuderende på SDU.

»Usikkerheden er den største udfordring.«

Sådan åbner centerleder på Center for Journalistik, Peter Bro, telefonsamtalen.

»Hvis nu bare vi vidste, at der ville komme strejke eller lockout, så kunne vi ligesom arrangere efter dét. Men nu ved vi ikke, hvornår den kommer, eller om den overhovedet kommer.«

Forhandlingerne af OK18 er gået i hårdknude. Derfor forsøger Forligskvinde Mette Christensen, der er indkaldt til at mægle mellem de stridende parter, dag og nat at få enderne til at mødes. En opgave, der, ud fra parternes retorik i medierne at dømme, både går op og ned.

Mette Christensen gik på påskeferie med at udskyde konflikten i 14 dage, fordi der angiveligt var fremgang i forhandlingerne. Arbejdsprocessen var for tæt på til, at en konflikt gav mening, lød det.

Bekymringen går især på optagelsesprocessen af kommende studerende. Inden udskydelsen af konflikten var optagelsesprøven i fare for selv at blive udskudt.

Udskydelsen er positiv, men den gør planlægningen svær for Peter Bro og Center for Journalistik.

»Det er enormt svært at planlægge – både for de enkelte uddannelser, men også for hele SDU. Det er samtidig svært at orientere sig. Vores ledere i Moderniseringsstyrelsen er i tvivl om, hvad der kommer til at ske, og det er helt ned til de praktiske problemstillinger. Der er sågar tvivl omkring, om jeg bliver lockoutet. Generelt er der ikke andet end spørgsmål og alt, alt for få svar.«

Bekymringen går især på optagelsesprocessen af kommende studerende. Inden udskydelsen af konflikten var optagelsesprøven i fare for selv at blive udskudt. Men nu afholder man den som planlagt den 14. april. Det er derfor den efterfølgende rettelse af optagelsesopgaver og afholdelse af samtaler, der kan gå hen og blive en udfordring, hvis konflikten bliver en realitet.

»Samtalerne er planlagt til dagene den 15. og 16. maj, og vi har et helvedes problem, hvis vores medarbejdere er lockoutet på daværende tidspunkt. De meget få ansatte, der ikke er lockoutet, kan jo på ingen måde afholde de cirka 300 samtaler.«

Fordi man kan forestille sig mange forskellige scenarier: En 14-dages udskydelse mere, et regeringsindgreb eller en på forhånd varslet lockout, så er der flere planer, som Center for Journalistik opererer med, forklarer Peter Bro. Selv frygter han, at det frem mod sommer kan blive en administrativ udfordring af de helt store, såfremt konflikten ikke bliver løst.

Eksamen kan blive skubbet
Peter Bro har fuld forståelse for de studerende, der frygter, at de går glip af en masse god undervisning. Bliver storkonflikten en realitet, og Center for Journalistik derved bliver forhindret i at afvikle undervisning, vil man efterfølgende forsøge at indhente de mistede undervisningsdage.

Skulle det ikke være muligt, vil man benytte sig af modellen fra lærerlockouten i 2013, hvor folkeskoleelever gik glip af dele af deres undervisningsforløb, og man derfor tilpassede pensum. Her tog eksaminatorer og censorer hensyn til, hvor meget undervisning eleverne reelt havde haft, og så blev eksamen tilrettelagt efter det.

Bro understreger dog, at man selvfølgelig vil gøre alt for at få komprimeret og lagt så meget undervisning som muligt ind, inden eksamensperioden starter.

Kan det ende med, at I må skubbe eksamensperioden?

»Alt efter hvor længe en eventuel konflikt kommer til at køre, kommer vi hele tiden til at skubbe vores egen kalenderplanlægning foran os. Hvis vi kan se, at vi får svært ved at afholde undervisningen inden de første eksaminationer i starten af juni, så vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at få lagt dem på et senere tidspunkt i samme måned. Vi vil simpelthen forsøge at trykke tingene foran os, men samtidig have et blik for, at det har været et særligt forløb, som undervisere, censorer og ikke mindst studerende har gennemgået. Jeg har stor forståelse for, at det lige nu er forbundet med en særlig nervøsitet og usikkerhed.«

Centerlederen frygter, at det går ud over kvaliteten af uddannelsen, hvis de studerende går glip af for meget undervisning. For ham er det vigtigt, at alle studerende på Center for Journalistik gennemgår et uddannelsesforløb med ensartet højt niveau.