OPINION

Øremærket barsel til studerende mænd?

Foto: Louise Lenea Jørgensen

Medmindre du har levet i et jordhul uden internet- og postforbindelse, er det næppe gået din ellers velinformerede næse forbi, at øremærket barsel er et emne, der splitter nationen. Da min egen husholdning udvides med et nyt medlem til oktober, har det naturligvis været en sag, vi har fulgt tæt.

Personligt når jeg sandsynligvis ikke at blive omfattet af de nye barselsregler, og stik imod min egen overbevisning ville jeg slet ikke som mand planlægge at holde barslen, mens jeg læser. Det er der flere årsager til, men den primære er, at barsel til studerende simpelthen ikke er fleksibel nok.

Ifølge reglerne skulle jeg tvinges økonomisk til at gå på barsel i 11 uger. Det lyder rigtig rart, men en 11 uger barselsorlov ville kræve, at jeg tog orlov fra studiet og skulle gå 3. semester om igen om et år. Så 11 uger med min datter skulle udsætte min uddannelse med yderligere 41 uger. Det virker lidt tosset.

Reglerne for studerende på barsel er faktisk ellers ret fordelagtige. Studier er sjældent mødetunge sammenlignet med arbejdsmarkedet. De økonomiske tilskud til barn, daginstitutioner og pasning er gode på SU. Sidst men ikke mindst slipper man for at miste anciennitet i sit arbejdsliv, når man er færdig. Det har vist sig i flere undersøgelser fra blandt andre Uniavisen og Akademikerbladet, at hvis man ellers i livets andre facetter er klar til det, kan det anbefales at få børn, mens man studerer. 

Så jeg er stor tilhænger af, at man ved hjælp af lovgivning forsøger at trumfe ligestilling på arbejdsmarkedet igennem. Hvad jeg dog savner, er fleksibilitet i forhold til måden, man afvikler sin barsel på, både som mor og far, når man samtidig studerer. Studielivet er som udgangspunkt, hvis man ønsker at graduere tættest muligt på normeret tid, en stringent og lineær proces, hvor man helst skal bestå fagene i rigtig rækkefølge. Det betyder, at de studerende, der ønsker at stifte familie, risikerer at forlænge deres uddannelse unødigt længe. Med en øremærket ”take it or leave it”-ordning bliver det problem kun endnu mere udtalt.

Der er ikke kommet et reelt lovforslag ud af debatten endnu, men jeg håber at forholdene for studerende, der gerne vil stifte familie inden de står på jobræset, også er tænkt med ind.