STUDIET

Ny struktur til praktiksøgningen

For at nedsætte stressniveauet blandt journaliststuderende har praktikudvalget fremsat en ny struktur til praktiksøgningen. Man håber på, at den nye struktur vil give både ansøgerne og arbejdsgiverne en bedre oplevelse.

Som journaliststuderende bliver du gennem din uddannelse kastet ud for et hav af forskellige opgaver, deadlines og eksaminer. Men alligevel er stressniveauet for disse intet sammenlignet med praktiksøgningen. Den såkaldte ’panikdag’ – officielt Store Match Dag – spøger over de studerende gennem hele uddannelsen. Mens nogle studerende ikke skænker praktiksøgningen en tanke, før den reelt set går i gang, er der mange, der går og bekymrer sig over praktikken, langt inden praktiksøgningen starter. Derfor har praktikudvalget nu forsøgt at ændre strukturen i praktiksøgningen, så både de studerende og de mange praktiksteder får en bedre oplevelse. 

For at lykkes med netop dette valgte praktikudvalget at nedsætte et underudvalg, bestående af formanden for DMS, Kristine Schäfer, som sidder der på de studerendes vegne, samt repræsentanter fra arbejdsgiverne og uddannelserne. Underudvalget havde derefter til opgave at frembringe ideer til en ny struktur, som hele praktikudvalget kunne stemme om. 

Den nye struktur

Fra arbejdsgiverne side, var der især et ønske om at gøre ansøgningerne mere aktive. Tidligere skulle man først sende sin ansøgning samme dag, man skulle til samtale hos praktikstederne. Dette gjorde, at arbejdsgiverne oplevede studerende, som kom til samtalen uden at have sat sig ind i praktikstedet. 

» Fra arbejdsgivernes side var der et ønske om, at de studerende mødte dem mere forberedt«, lyder det fra Kristine Schäfer.

Derfor er det blevet lavet om, så man nu skal sende sin ansøgning, inden man kommer til samtale, så den danner baggrund for den samtale, man skal have. Det er dog ikke sådan, at praktikstederne vælger ansøgningerne ud. Alle kan stadig komme til samtale, når de har sendt en ansøgning ind. Selve retningslinjerne for, hvordan ansøgningen skal se ud, er blevet udarbejdet af praktikkoordinaterne på de tre uddannelser. 

Kristine Schäfer tilføjer:

»Fra de studerendes side var der et ønske om, at oplevelsen skulle blive mindre stressende. Vi håber på, at vi med den nye struktur kan give de studerende en mulighed for at tage en beslutning på et mere oplyst grundlag.«

FAKTABOKS
Praktikudvalget:
Bestyrelsen og studienævnet på de tre journalistuddannelser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Syddansk Universitet og Roskilde Universitet har uddelegeret opgaverne i forbindelse med journalistuddannelsernes praktiktid til Praktikudvalget. I praktikudvalget sidder repræsentanter for Danske Medier (dagblade, magasiner og specialmedier), Dansk Journalistforbund, DR, TV 2, Producentforeningen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet og studerende fra de tre universiteter.

Forhåndsaftalernes fordele

Et stort fokus fra de studerendes side, repræsenteret af Danske Mediestuderende, var, hvordan forhåndsaftalerne blev lavet med praktikstederne. Man har derfor åbnet op for, at alle praktiksteder kan lave forhåndsaftaler med de studerende allerede om fredagen i åbent hus-ugen. De studerende vil på den måde få bedre tid til at orientere sig. Det kan forhåbentligt være med til at give mere ro. 

»Der var et ønske om at tage bedre hånd om de studerende, som ikke fik en forhåndsaftale inden Store Match Dag«, forklarer DMS-formanden. 

Den nye måde at lave forhåndsaftaler kan sammenlignes med, når der er et transfervindue i fodbold – perioden, hvor fodboldklubber kan købe og sælge spillere. Store Match Dag kommer stadig til at ligge om onsdagen, som det også tidligere har gjort. Men fredagen inden åbner der et transfervindue, hvor der er mulighed for at indgå aftaler med de kommende praktikanter før tid. Dette skaber altså muligheden for, at de der allerede var sikret en praktikplads, får pladsen inden Store Match Dag. På denne måde er der god tid til, at de studerende, der ikke har en aftale endnu, kan indgå de bedste aftaler på dagen. 

FAKTABOKS
Forhåndsaftale
En forhåndsaftale er, når et praktiksted inden Store Match Dag aftaler med en ansøger, at de gerne vil tilbyde vedkommende en praktikplads.

Den nye struktur er ikke fastsat, men blev afprøvet, da de studerende skulle søge praktik her til efteråret. Der vil blive lavet en evaluering af forløbet i januar, hvor praktikudvalget vil se på, om den nye struktur også skal gælde til foråret, eller om den skal omstruktureres igen.  »Vi ønsker, at begge parter skal få den bedst mulige oplevelse ud af praktiksøgningen, og at de rigtige studerende bliver matchet med de rigtige praktiksteder. Så forhåbentligt er systemet blevet bedre af, at vi har lavet de her ændringer«, fortæller Kristine Schäfer.

FAKTABOKS
Åbent hus ugen: Praktikstederne holder åbent hus for de praktikanter, der er interesserede i at komme ud og se praktikstedet og høre, hvordan det er at arbejde der.