OPINION

Midt i en oprørsk verden har Syddansk Universitet fået det måske mest hovedløse oprør … Tillykke

Foto: SDU


Vi har fået en ny studenterorganisation, der kalder sig selv Konservative Studerende Odense. Deres mission er, at Syddansk Universitet  (SDU) ikke længere skal bede nye studerende forholde sig til FN´s verdensmål i studiestartsprøven. Og ja, det er lige så dumt, som det lyder.  

Menneskeheden er for evigt dømt til at svinge mellem to ekstremer: lidelse og kedsomhed, sådan sagde filosoffen Arthur Schopenhauer. Mens hele verden protesterer over lidelser som racisme, diktatur, klimaforandringer og sociale uretfærdigheder, har en flok studerende ført an af Henrik Dahl startet deres egen protest, som jeg må antage stammer fra kedsomhed. Der er sådan set intet i vejen med, at en flok privilegerede medicinstuderende, der er blevet opildnet af en LA-politiker, starter et oprør. 

Men kunne de så ikke være så venlige at lade være med at protestere over noget, som alle verdens lande er blevet enige om. Vi taler altså om FN´s verdens mål, som FN´s 193 medlemslande, herunder alt fra Sydsudan og Yemen til Rusland, Kina og Danmark er blevet enige om, er med til at skabe en bedre verden. Det siger dermed sig selv, at målene ikke er særligt kontroversielle, når et land som Somalia er enige i målene.
Bare lige for at slå det helt fast – selv for Henrik Dahl. Det er altså mål, som vi alle er blevet enige om i en verden, hvor vi ikke engang kan blive enige om, at det for eksempel er en dum idé at retsforfølge homoseksuelle. 

Nå, men hvorfor overhovedet målene? Det smarte, ved at alle er enige om nogle fælles mål, er, at man ikke behøver bruge energi på dem, der er uenige. For dem vil der altid være nogle af. Nogle der … “keder sig”. Det er af samme grund, vi lukker ned for Sazeline Sørensen, når hun spreder falsk information om corona, og af samme grund har videnskab.dk besluttet at kaste det journalistiske balanceprincip ud af vinduet, når de dækker klimaforandringer. Når der er så meget evidens for noget, at man med næsten 100 % sikkerhed kan konkludere sandheden, så beslutter man sig for, at det simpelthen går hurtigere og nemmere, hvis man lukker ned for dem, der er har et skævt verdensbilleded. Det samme gør sig gældende med FN´s verdensmål. Vi er alle sammen blevet enige om, at det er mål, der vil sikre en bedre fremtid, derfor er det ikke politisk, men virkelighedsnært, når SDU støtter op om FN’s verdensmål. 

Men på trods af det, mener Konservative Studerende Odense altså, at SDU bliver politiseret og venstredrejet ved at bede fremtiden (de studerende) om at forholde sig til verdensmålene. Lad os lige gennemgå nogle af de såkaldte politiserede, venstreorienterede mål. 

Mindre ulighed i en verden, hvor de 1 % rigeste ejer lige så meget som resten af verden tilsammen. I en verden, hvor syv ud af 10 bor i et land, hvor uligheden er steget de seneste 30 år, herunder Danmark. Det er fakta – ikke politik.

Klimaindsats i en verden, der står overfor den største krise, den nogensinde har set. I en verden, hvor havene stiger, arter dør og 97 % af alle forskere er enige om, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Det er fakta – ikke politik. 

Resten af målene omfatter blandt andet stop sult, bæredygtig energi, ligestilling mellem kønnene, kvalitetsuddannelse, rent vand og afskaf fattigdom. 

Så nej, det er ikke et tegn på et politiseret SDU, men et realistisk SDU, der indser, at vi har et ansvar for at gøre verden til et bedre sted. Jeg er stolt af at gå på et universitet, der følger med sin tid og opfordrer sine studerende til at forholde sig til deres medvirken til en bedre fremtid.