STUDIET

MENINGSMÅLING: Introugens festlige formål forsvandt til fordel for forelæsninger

De nye bachelorstuderende i journalistik oplevede en kombineret introuge med social sammenrystning og undervisning. En meningsmåling foretaget blandt de nye førsteårsstuderende konkluderer, at studiestarten var overvejende god, men at kombinationen af social og faglig introduktion har ført til mere stressende studiestart. »Det var en fejl,« erkender uddannelsesleder.

Efter et år med coronanedlukninger og zoomundervisning summer medietorvet atter af liv og faglig hungren ved ankomsten af 100 nye journalistaspiranter.

Tradition tro startede studiestarten med et introforløb orkestreret af de ældre studerende på andet år, hvis formål var at sammenryste en hel årgang til at opnå et socialt og fagligt fællesskab. Som noget nyt i år var introforløbet kombineret med en faglig introduktion, hvilket for nogle skabte en stressende og forvirrende studiestart. Blot to dage inden studiestart mødte årgang 2021 deres tutorer og hinanden for første gang, men på trods af et par pressede og til tider hektiske første dage, blev den planlagte studiestart taget godt imod af den nye årgang.

Relativt god studiestart

Fælles morgenmad, navnelege, stormester-dueller og øller i mosen var nogle af de tiltag, tutorerne tog i brug for at fremme sammenrystningen for de nye studerende, hvilket de studerende tog godt imod. LIXEN foretog en spørgeskemaundersøgelse om introforløbet, hvor 89,5% af de adspurgte meldte ud, at det sociale af introugen var godt eller meget godt.

Et par glade respondenter udtalte: “Det var dejligt, at vi ikke skulle lave en masse mærkelig lege og klædes ud. Det var rart, at man kunne være sig selv, og der var ro til, at vi kunne snakke helt afslappet sammen” og “jeg synes, at vi blev inkluderet, og tutororne lyttede virkelig til os.”

Mindre positivt opstemt lyder det fra en tredje respondent, som følte, at alkohol var i hovedsædet: “Der var rimelig meget fokus på alkohol.“

Overordnet set har det nye kuld journaliststuderende været godt tilfredse med tutorernes arbejde, men anderledes ser det dog ud med den strukturelle opbygning af introugen.

Reportagegreb, opgaveskrivning og dåsebajere i mosen

Den kombinerede introuge var Syddansk Universitets samfundsfaglige fakultetets nye idé til, hvordan man kunne forbedre introugen. Modtagelsen var dog knapt så god. 

Flere respondenter ytrede i undersøgelsen stor utilfredshed omkring det meget skiftende forløb med undervisning og afleveringer den ene dag, efterfulgt af øller og byture den anden dag. Faktisk var hele 47,6% af de adspurgte utilfredse med fakultetets nye introugeforløb.

Ytringer fra respondenter ala denne: “Det var irriterende, at man også skulle tænke på opgaver og lektier, mens man stadig var igang med at lære det hele at kende og kom sent i seng på grund af introdage”, går igen gennem hele undersøgelsen. 

De studerendes oplevelse

Direkte adspurgt er der delte meninger på Medietorvet angående studiestarten.

»Introforløbet har været godt og brugbart. Gode sociale muligheder. Tutorerne har gjort det godt ud fra de forhold, der har været. Det var godt med aktiviteter på både universitetet og ude i byen,”« fortæller Cecilie Secher, som selv lige er startet på bacheloren i Journalistik.

Men der har også været udfordringer ved det travle program, fortæller andre fra hendes studie.

»Introforløbet har været godt, men føltes også lidt stresset. Det har været svært for pendlere med de lange dage, fyldte programmer og sene aktiviteter,”« fortæller Kamilla Cecilie Groth, som gennem forløbet har pendlet fra Sjælland til Odense hver dag.

Fie Cecilie Algreen, som også er en af de nye studerende på bacheloren i journalistik forklarer, at hun føler det har skabt en helhedsfornemmelse at være samlet på medietorvet. Med det mener hun, at der har været mange sociale aktiviteter, hvor de forskellige hold blev samlet. 

I introforløbet blev de 105 nye studerende på bacheloren i journalistik delt op i tre hold, med 35 på hvert hold. Alle hold  blev yderligere delt op i seksmandsgrupper, de såkaldte tutorhold. Både Cecilie Secher og Jesper Høeg, der begge er blandt de nye studerende, udtaler, at de ønskede flere aktiviteter hvor de tre store hold var blandede.

Efter introugen var der mest fokus på det faglige, men tutorerne havde stadig planlagt enkelte arrangementer, såsom evaluering af introforløbet og hyggeaktiviteter, efter skole. Introforløbet blev afsluttet med en quizaften på Old Irish

Kritikken er forståelig

Den negative reaktion fra nogle af de studerende, mener uddannelsesleder for Center for Journalistik, Louise Kjærgaard, er forståelig.

»Jeg tror, at fakultetet har forsøgt at lave så god en studiestart som muligt for de nye studerende. Men det er mit indtryk fra underviserne, at det blandede introforløb ikke var optimalt. De beretter, at de nye studerende har haft svært ved at forberede sig til undervisningen samtidig med, at de skal være sociale og lære hinanden at kende«, erkender Uddannelsesleder Louise Kjærgaard til LIXEN.

Men hvorfor har I så været med til at planlægge et kombineret introforløb?

»Vi har hørt meget lidt om introforløbet på Center for Journalistik. Det er det samfundsfaglige fakultetet, der har planlagt introforløbet,« afslutter Uddannelsesleder Louise Kjærgaard.

LIXEN har forsøgt at få en kommentar fra det samfundsfaglige fakultet, men dette har desværre ikke været muligt.