STUDIET

Letbanens skingre sejrsgang gennem SDU

Foto: August Tærsker

I øjeblikket bygger Odense Letbane en letbanestrækning gennem SDU, som skal køre gennem SDU hvert 7. minut. Men det larmer. LIXENs INTERN-afdeling har i dette nummer sat sig for at undersøge, hvordan det kan ske, at letbanen forstyrrer undervisningen så meget.

I årevis har der været håndværkere i gang med at lægge spor til det, som skulle blive Odense Letbane på SDU. Og det er blot et spørgsmål om tid før vi kan tage letbanen fra banegården og lige ind på Medietorvet. Men for øjeblikket må vi nøjes med at kigge på, mens letbanen testes med få minutters interval.

Støjgener

Men set fra den anden side af universitetsmuren betyder det få minutters interval mellem støj og vibrationer. For når Odense Letbane testkører deres vogne, kan det høres og mærkes i de auditorier og undervisningslokaler, der ligger langs letbanestrækningen.
Støj forstyrrer undervisningen, og det kan være svært for de studerende at holde koncentrationen, når den snigende støj og vibration nærmer sig, og munder ud i cocktail af buldrende lyde.
I Odense Letbanes udredningsrapport skriver de, at støj og vibrationer er til gene for mennesker i omegnen, og derfor er Odense Letbane opmærksomme på at skabe en så lidt støjende letbane som muligt.

”Det bliver bedre”

Vi på LIXEN kunne godt tænke os at vide, hvilke overvejelser Odense Letbane har gjort sig i forbindelse med at forstyrre undervisningen, og i en mail svarer Odense Letbanes kommunikationsafdeling på spørgsmålet om støj følgende:

”Der har i alle årene under anlægsfasen været tæt dialog mellem SDU og Odense Letbane i relation til planlægning af arbejdet, herunder eventuelle støjgener både ved anlægsarbejdet og ved testkørsler. Bl.a. er der lagt vibrationsdæmpende måtter under sporet ved SDU, ligesom der også er lavet indretninger ved SDU, så de mest følsomme aktiviteter så vidt muligt er placeret længst væk fra sporet. Der er fortsat tæt dialog mellem SDU og Odense Letbane – og SDU har hidtil vist stor forståelse for, at der i letbanens testfase kan forekomme ekstra støjgener.     

Det afgørende er, at letbanen efter driftsstart overholder de grænseværdier for støj og vibrationer, som er fastlagt af Miljøstyrelsen. Letbanens hovedentreprenør, COMSA, har ansvaret for at anlægge letbanen inden for rammerne af de gældende grænseværdier – og foretager bl.a. målinger, der skal afdække de aktuelle niveauer for støj og vibrationer.”

Sagt med andre ord – Det bliver bedre, når letbanen tages i brug, og SDU og Odense Letbane er i dialog.

På LIXENs INTERN-afdeling har vi forsøgt at få en kommentar fra SDU’s ledelse. Vi kunne godt tænke os at vide, om de er bekendte med støjproblemet, og vi kunne godt tænke os at vide, hvad der er blevet drøftet mellem Odense Letbane og SDU, men SDU har ikke svaret på vores henvendelser, da flere ansatte ikke ved hvem der er ansvarlig for dialogen med Odense Letbane.