OPINION

KaJO vil tage revanche for et coronafyldt år

Det er helt centralt med en god social sammenhængskraft på et studie som vores. Derfor søgte jeg posten som KaJO’s formand. Faktisk lå det aldrig i kortene, at jeg skulle tage over som formand for KaJO. Faktisk kendte jeg ikke det store til KaJO overhovedet. 

Men jeg siger aldrig nej til en udfordring – heller ikke denne gang. I min nye rolle som formand brænder jeg for tanken om at skabe et bedre socialt miljø på studiet. Vores årgang er gået glip af en hel del af, hvad et studieliv bør indeholde. Vi gik glip af store dele af studiestarten, hvor rusture og introfester ikke blev til noget. På bestyrelsens første møde i maj var det et af de store punkter på dagsordenen, hvor vi kom frem til, at vi vil undersøge mulighederne for at afholde nogle af de arrangementer på den anden side af sommeren. Derudover gik vi også glip af flere faglige højdepunkter – skosåleuge og sportsweekend. Det er nok utopisk at tro, at man kan få det hele igen, men her KaJO arbejde på at realisere bare lidt af det tabte.

Vi har i bestyrelsen valgt at give støtte til Ajax Albani og FC Jourventus, så de er klar til at banke FC Åben Modus og Ulla United ved High Rish d. 05. juni. Derudover kigger vi på et alternativ til den glippede rustur i 2020, og så undersøger vi mulighederne for en god fest for hele studiet. Det tror jeg, vi alle har brug for. Men det stopper ikke her: På efterårssemestret er det KaJO’s klare ambition, at både Jourlerevyen og Jern Henrik vender tilbage. Begivenhederne er nok ret ukendte for mange af vores medstuderende – inklusiv mig selv, men af det jeg har hørt fra tidligere årgange, er det også nogle af årets absolutte højdepunkter, som vi alle bør se frem til.

Ligesom den tidligere bestyrelse vil vi i KaJO fortsat planlægge oplæg og workshops med professionelle journalister og folk fra branchen, som kan dele ud af deres erfaringer. Her arrangerede KaJO bl.a. sidste år et oplæg med tidligere SDU’er Lea Korsgaard over Zoom. Disse oplæg ønsker vi at føre videre i fysisk format, når vi efter sommerferien vender tilbage til medietorvet.

Som formand for KaJO ønsker jeg at være tillidsskabende og imødekommende, så I ved, I altid kan komme til os, hvad enten I oplever problemer på uddannelsen, eller står og skal til at søge praktik. Det gælder også, hvis du eller en medstuderende bliver udsat for sexisme, seksuelle krænkelser eller anden grænseoverskridende adfærd. Den tidligere bestyrelse lancerede sidste år en samværspolitik, der skal give tryghed og vished om, hvordan sådanne sager håndteres internt i KaJO, og den nye bestyrelse tager problematikken meget alvorligt. Samtidig fortsætter vi naturligvis kampen for bedre vilkår i praktik og studiejobs. 

Vi ønsker også at have fokus på de studerende, der begynder efter sommerferien, og sørge for, at de fra start bliver introduceret for KaJO. Vores medlemmer er grundstenen i KaJO. Det er jer, der betaler gildet, og det er jeres deltagelse, der gør sociale og faglige arrangementer interessante og festlige. 

Vi er en stor bestyrelse på 11 medlemmer. Alle med hver vores forskellige kompetencer, men KaJO er på ingen måde en lukket klub. Vi vil hellere end gerne tage imod ønsker fra studerende fra alle årgange på Center for Journalistik om, hvad vi bør drøfte på vores månedlige bestyrelsesmøder. Her er alle vores medlemmer i øvrigt velkomne til at deltage og få punkter på dagsordenen. På vores hjemmeside kajosdu.dk er der yderligere informationer, og jeg håber, at I sammen med bestyrelsen i KaJO vil være med til at tage revanche det næste år – med festlige og spændende arrangementer.

Jeg har en stor tro på, at vi sammen kan nå store resultater, der vil gøre en forskel for hele studiet.

God sommer! 

KaJO – Kredsen af Journaliststuderende Odense er Dansk Journalistforbunds studenterorganisation på SDU. Alle medlemmer af DJ er samtidig automatisk medlemmer af KaJO. KaJO er samtidig medlem af samarbejdsorganisationen Danske Mediestuderende, der repræsenterer de journalistik- og kommunikationsstuderende i større fagpolitiske diskussioner.