STUDIET

KaJO: »Synlighed og kommunikation er noget, vi skal blive bedre til«

Foto: KaJO

Hvis du er medlem af Dansk Journalistforbund, betaler du hver måned 77 kroner, hvoraf 34 af dem går til KaJO. Men ved du overhovedet, hvad dine penge bliver brugt på? Hvis du ikke gør, er du ikke alene – og det er et stort problem, mener formanden for KaJO.

Da jeg mødes med Leo Mortensen, som er formand for KaJO, er det første, han gør at takke mig. Han takker mig for at bringe en artikel i LIXEN om KaJO. Det gør han, fordi han håber, at artiklen kan være med til at informere de studerende om, hvad KaJO er.  

»Jeg tror desværre, at rigtig mange ikke ved, hvor meget KaJO kan og vil give,« melder han åbent ud.

Jeg er egentlig lidt forbløffet over, at han takker mig, for jeg troede, jeg havde givet det indtryk, at jeg gerne ville interviewe ham til en halvkritisk artikel om, om det overhovedet er det værd at være medlem af KaJO. Men inden jeg når at stille ham spørgsmålet, gør han det selv:

»Giver det mening at være medlem af KaJO? Ja, det synes jeg. Nogle gange skal man lige indse, at vi faktisk har rigtig mange goder ved at være medlem af forbundet. Vi har pressekortet og alle mulige foredrag og oplæg, sparring, professionel hjælp og så videre. Og så støtter du til studielivet omkring dig. De penge, man betaler, går blandt andet til LIXEN, festudvalget og High Risk.«

I virkeligheden, fortæller han, ligger udfordringen i, at de studerende bare ikke er bevidste om, hvad de får ud af deres medlemskab:

»Det er uvisheden omkring KaJO, der er det store problem.«

»Det er ikke manglende lyst, det er manglende fokus«

På KaJOs hjemmesider, står der at »KaJO har til opgave at varetage dine interesser på studiet, i studiejobs og i praktik.«

Jeg spørger Leo, hvad det helt præcist betyder. Han giver mig ret i, at det er en meget bred beskrivelse og også lidt vag, men han forklarer stolt, at det blandt andet betyder, at KaJO skal være med til at sikre et godt studiemiljø.

»Vi sætter ind på det, vi tror, vores medlemmer gerne vil have,« siger han.

Han forklarer også, at det betyder, at KaJO sætter ind overfor grænseoverskridende adfærd i forbindelse med praktiktiden, praktiksøgningen og i studietiden generelt. Men da jeg spørger, om han faktisk oplever, at folk tager fat i KaJO og beder om hjælp i forhold til trivsel eller praktiksøgning, svarer han:

»Vi har heldigvis ikke nogle sager om grænseoverskridende adfærd. Det kan der selvfølgelig være flere årsager til. Det kan være fordi, der ikke er et behov. En anden årsag kan være, at folk ikke ved, at de kan komme til os. Det, synes jeg, er et meget stort problem, hvis det forholder sig sådan.«

Leo mener både, at det er problem indadtil og udadtil, at medlemmerne ikke er bevidste om, hvad de får ud af deres medlemskab. Det er et problem udadtil, fordi KaJO netop er til for medlemmerne. Det er et problem indadtil, fordi KaJO er afhængige af at have medlemmer. 

»Hvis vi får færre medlemmer, får vi færre penge. Så det gælder om at respektere medlemmers midler og bruge dem,« siger han.

Derfor spørger jeg ham også, hvorfor de ikke har været bedre til at informere deres medlemmer om, hvad de får ud af deres medlemskab.

»Det er manglende fokus. Det er ikke manglende lyst. Vi har haft fokus på at bygge en god bestyrelse op og et godt samarbejde med Danske Mediestuderende. Rigtig meget af arbejdet i at drive en forening som KaJO ligger bag scenen, og fordi synligheden udadtil ikke har været i toppen, betyder det på ingen måde, at vi i bestyrelsen er passive. Tværtimod,« svarer han.

Hvor bliver deltagerne af?

KaJO holder hvert år en ekstraordinær generalforsamling, hvor der vælges en ny bestyrelse. Den seneste generalforsamling blev afholdt d. 20. november 2021.

»Vores vision er at generalforsamlingen er den helt store fest, hvor alle kommer,« fortæller Leo.

Til generalforsamlingen den 20. november var der i den grad også lagt op til den helt store fest. Der var fri bar, popcornmaskine og DJ. Men det blev aldrig den helt store fest, hvor alle kom. Jeg spørger Leo om, hvorfor han tror, at der ikke var større opbakning til generalforsamlingen:

»Hvis vi ser bort fra sådan noget med, at de ikke bor i byen, og det ligger på en træls dag, hvor de skal arbejde, så kan det også være… Ja, hvad kunne det være. Det kunne selvfølgelig være den her manglende viden om, hvad der sker,« svarer han og fortsætter:

»Men hvorfor, der ikke kommer flere, er et godt spørgsmål. Men vi har gjort os de overvejelser, vi synes, der er at gøre sig. I forhold til om det kan være programmet eller datoen, og det håber vi bærer frugt til den kommende generalforsamling.«

Derfor mener han også, at KaJOs største opgave lige nu er at informere deres medlemmer tilstrækkeligt.

»Selvfølgelig skal vi også være bedre til at promovere det. Det har vi allerede aftalt, at jeg skal ud og snakke med folk og sige »der sker det og det. Og det bliver fedt,«« siger han.

Men han sørger også for at understrege, at det ikke er et succeskriterie for KaJO, at der deltager mange.

»Det er arrangementer, vi laver, fordi det er fedt, og fordi folk skal have muligheden for at komme. Så hvis der kommer to, er det stadig en succes. Men det er selvfølgelig noget, vi vil tage til efterretning igen med et ønske om at tiltrække flere.«

En ny strategi

KaJO har allerede lagt en strategi for, hvordan de vil nå ud til flere af deres medlemmer i fremtiden. De vil lægge deres referater ud på Facebook, lave en video, der forklarer, hvad KaJO er, og så vil Leo personligt begynde at dele fordele ved at være medlem af KaJO på foreningens sociale medier.

Bestyrelsen er dog bevidste om, at deling på sociale medier ikke er en skudsikker plan. Der bliver delt rigtig meget, og derfor kan de godt være bange for, at deres referater drukner i indhold.

»Men alternativet er, at vi ikke gør noget, og det ville også være dumt,« mener Leo.

Ud over at have fokus på bedre kommunikation og større åbenhed, har KaJO i den næste tid fokus på stress blandt de studerende. KaJO har nemlig oplevet, at studerende på Journalistik er kommet til dem med et ønske om at få hjælp til at håndtere stress.

»Det er vigtigt for os, at vi viser fanen og går forrest og giver muligheden for at man kan komme til os,« understreger Leo slutteligt.

Hvad er KaJO?

Af Leo Mortensen

KaJO er en studenter- og fagforening for de studerende på Journalistik ved Syddansk Universitet. Foreningens arbejde varetages af frivillige, engagerede studerende, som arbejder for et godt studiemiljø og gode vilkår for de studerende under studiet og i praktikken.

KaJO hører under Dansk Journalistforbund (DJ) og som medlem af KaJO får du dermed alle fordelene fra DJ til en brøkdel af den normale medlemspris. Fordelene inkluderer professionel faglig sparring, vejledning, kurser, webinarer og arrangementer, samt billig forsikring og pressekort. Alle fordelene kan du se på Dansk Journalistforbunds hjemmeside.

Som medlem af KaJO bliver du også en del af Danske Mediestuderende (DMS) – et samarbejde på tværs af de forskellige journalist- og kommunikationsuddannelser, som også kæmper for de studerendes vilkår og afholder store arrangementer som Kravling og Mediedage.

KaJO står også selv for arrangementer og giver samtidig økonomisk støtte til blandt andet LIXEN, Festudvalget og studiestarten. Som medlem af KaJO er du derfor med til at støtte op om studiemiljøet.

KaJO er aktiv på Facebook og Instagram, hvor man løbende kan følge foreningens aktiviteter og tilbud. Man kan også finde referater fra KaJOs bestyrelsesmøder og vejledning til ansøgning af støtte til studieture på KaJOs hjemmeside.