OPINION

Jorden kalder DJ

De studerende er blevet solgt for billigt. Med den nye praktikaftale, som Dansk Journalistforbund netop har stemt igennem, fratager forbundet de studerende 3.000 kroner i løn til gengæld for nye aftaler, som burde være en selvfølge. Desuden fastholder forbundet et usundt miljø i mediebranchen med den nye aftale.

Læringsdage, feedback og praktik efter endt barsel. Det er nogle af de nye elementer, som Dansk Journalistforbund har fået med i den nye praktikantaftale. Gode og vigtige rettigheder, som vi studerende skal være glade for – men også nogle, som burde være en selvfølge.

Derfor er det også alt for dyrt købt, når vi som praktikanter skal give afkald på en løn, der indtil nu har heddet 16.221 kroner, men som nu vil ligge på 13.500 kroner. Som praktikanter indgår vi som en del af mediernes almindelige vagtplaner, og vi arbejder derfor på lige vilkår med vores færdiguddannede kolleger. 37 timer om ugen. Alene det faktum taler i sig selv nok for, at lønnedgangen er alt for stor, i forhold til hvad vi får igen.

Det kan ikke passe, at vores egen fagforening, hvis fornemmeste job er at varetage medlemmernes interesser og forhold i branchen, ender med at lande en så skæv aftale.

Et sundere miljø for branchen
Hos DJ er stemningen dog noget mere munter, da forbundet giver udtryk for, at de 3.000 kroner er givet godt ud, i forhold til at hver enkelt praktikant til gengæld får systematisk feedback, muligheden for at komme tilbage til sit praktiksted efter endt barsel og obligatoriske læringsdage, som skal svare til én dag om måneden, hvor praktikanten bliver taget ud af produktionen. Men hør nu her, DJ. Feedback, læring og muligheden for at færdiguddanne sig.

Giver det ikke sig selv, at det skal være en fast og helt automatisk del af praktikken og dermed også vores uddannelse? Hvorfor skal vi købe os til den slags rettigheder, som burde være en selvfølge for vores uddannelse?

Det kan ikke passe, at vores egen fagforening, hvis fornemmeste job er at varetage medlemmernes interesser og forhold i branchen, ender med at lande en så skæv aftale. For aftalen ender nemlig ikke alene med at gå ud over os studerende. Den kommer til at fastholde hele branchen i det evige problem, der hedder, at der uddannes for mange, i forhold til hvad der er af praktikpladser og efterfølgende jobs.

Dansk Journalistforbund bør derfor handle et andet sted, i stedet for alene at lade det gå ud over praktikanternes løn. Det helt essentielle er derfor, at forbundet sætter ind over for optaget af studerende på de tre uddannelser. Med en nedskæring ville vi netop være garanteret et langt sundere miljø i hele branchen, som ville kunne sikre fastholdelse – eller ikke om ikke andet en mindre nedgang – i praktiklønnen, færre praktiksøgende uden en praktikplads og et mindre antal af arbejdsløse journalister. For at komme dertil skal der naturligvis ske store ændringer – og der er lang vej endnu for DJ.

Studerende må være på vagt
Lige nu er det vigtigste for os studerende, at vi holder forbundet og praktikstederne til ilden. Vi skal sørge for, at aftalen ikke bare bliver på papiret, men at den også realiseres i praksis. Med aftalen følger nemlig også en række elementer, som vi studerende selv skal tage ansvar for. Omend det ikke burde kunne være rigtigt, at vi som praktikanter selv skal holde vores praktiksted i ørerne, så er det nu engang sådan, det er endt med at forholde sig i DJ’s forfejlede aftale.

Forbundet går nemlig ikke ind og stiller konkrete krav til praktikstederne om den systematiske feedback, som bør ligge én gang om måneden. Den skal praktikanten derimod selv tage ansvar for og opsøge. Det samme gælder læringsdagene. Aftalen forpligter kun praktikstederne til, at praktikanten har krav på det, der svarer til én læringsdag om måneden. Der er dog ikke stillet noget krav om, at dagen skal ligge månedligt.

Det betyder altså, at læringsdagene i praksis kan ende med at blive lagt samlet, så praktikanten dermed kun får den nødvendige læring på ét tidspunkt i praktikperioden. Med disse foruroligende forhold in mente er det derfor endnu vigtigere end hidtil, at vi studerende udnytter vores kritiske evner til at kigge praktikstederne efter i sømmene.

Imens kan Dansk Journalistforbund jo passende gå i gang med at rette op på de allerede mange eksisterende fejl og mangler i aftalen. Og vi studerende – ja, vi kan undre os over, om aftalen i virkeligheden blev stemt igennem, alene fordi DJ ikke orkede mere efter uhørte 14 måneder lange forhandlinger.