FOKUS

Ingen plan for udnyttelse af datacentres overskudsvarme

Nye datacentre på dansk jord står til at forspilde massive mængder overskudsvarme, der kunne forsyne store dele af landet med fjernvarme. Det regeringsbærende Socialdemokratiet har ikke umiddelbart nogen plan for, hvordan problemet kan løses.

Først på måneden indviede Facebook sit datacenter i Odense. Centeret er det første, i hvad der kan blive en lang række af datacentre på dansk jord med rødder i Silicon Valley. Sikkert er det allerede, at Apple åbner ét tilsvarende i Viborg og Google ét i Fredericia. Men Facebook er i øjeblikket den eneste af de 3, der har lagt en plan for anvendelse af den massive mængde overskudsvarme, der følger med et sådant center; de andre står altså til at skulle fyre for gråspurvene. Ifølge Brian Vad Mathiesen, energiekspert og professor ved Aalborg Universitet, vil den forspildte overskudsvarme være et stort tab. 

»Det er et stort potentiale, der ikke udnyttes,« fastslår han og fortsætter.

»Overskudsvarmen fra blot ét enkelt datacenter kunne forsyne 30-40% af en større dansk by med fjernvarme. Så det er omfattende.« 

Spørger man Brian Vad Mathiesen, er det ellers ikke fordi, at tech-giganterne ikke har interesse for det grønne område. Efter hans opfattelse har netop disse ofte langt større klimaambitioner, end det er tilfældet med andre typer af virksomheder.

»Vi må altså gerne stille krav til de her tech-giganter. Rammevilkårene for virksomheder som deres er gode herhjemme. Vi har masser af vedvarende energi, som er noget, de gerne vil forbindes med. Der er god arbejdskraft og så videre. Vi skræmmer dem med andre ord ikke væk ved at stille visse krav.

Det ville altså efter Brian Vad Mathiesens overbevisning ikke kræve meget at få Google og Apple med på at udnytte den store mængde overskudsvarme, der følger med deres datacentre. At netop Facebook i Odense står til at udnytte overskudsvarmen og ikke hverken Apple eller Google, betegner han som mere eller mindre tilfældigt. De andre vil sådan set gerne være med på vognen, mener han. At de, på trods af de tilsyneladende gode intentioner, ikke har handlet på dem, drejer sig, ifølge ham, om, at de ganske enkelt ikke er vant til at tænke en udnyttelse af overskudsvarme ind i deres planer. Noget de dog forholdsvis nemt kunne motiveres til ad politisk vej.

»Ja, det kunne de. Fx ved at lægge en afgift på overskudsvarmen,« siger han og fortsætter.

»Og hvis vi ser lidt længere frem, handler det om at sikre, at udnyttelsen fremover bliver tænkt ind i planen helt fra begyndelsen, når man laver de her aftaler om datacentre.«

 

Et gammelkendt problem

Allerede under den tidligere VLAK-regering var man bekendt med udsigterne til den forspildte overskudsvarme. Den daværende klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Christian Lilleholt, gav i et interview med Ingeniøren udtryk for, at en løsning på problemet ‘lå ham meget på sinde’ – han nåede imidlertid ikke at gøre noget ved det. Spørgsmålet er så nu, om den nye socialdemokratiske regering, der taler om at gøre ‘Danmark til en grøn stormagt igen’, har ambitioner om at opnå, hvad forgængeren ikke formåede. Spørger man Anne Paulin, klima-, energi- og forsyningsordfører for netop Socialdemokratiet, lader det dog ikke umiddelbart til at være tilfældet:

»Helt generelt kan jeg sige, at vi i forhold til vores klimahandlingsplan er optaget af alle potentielle løsninger, der kan bidrage til, at vi når vores mål. Blandt andet om at have reduceret Danmarks samlede CO2-udledning med 70% i 2030.«

Noget specifikt møntet på datacentrene lader dog ikke til at være på tegnebrættet. 

»Jeg kan ikke sige noget konkret om datacentrene. Men vi ser selvfølgelig generelt på mulighederne for, hvordan vi hele tiden kan blive bedre. Det er et lidt rundt svar, men det er det, jeg kan give,« afslutter ordføreren. 

Lixen har forgæves forsøgt at få den nye klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen, i tale for et ”mere spidst” svar.

 

Datacentre

Et datacenter er en samling af et stort antal computerservere, hvorpå en given type data opbevares. Facebook har flere datacentre verden over, hvor de lagrer den massive mængde informationer, der hver dag deles på det sociale medie af dets 2,4 milliarder brugere. Deler du et billede af din søsters hund, eller beder du din kæreste om at købe røde linser med til aftensmaden over Messenger, lagres informationen hos et datacenter.

 

Overskudsvarme

Overskudsvarme er varme, der bliver ”tilovers” efter en given produktionsproces. Det smarte ved overskudsvarmen er, at den kan udnyttes som fjernvarme – fjernvarme, der alternativt skulle produceres af andre og måske ikke-klimavenlige veje. I Facebooks nyåbnede datacenter i Odense har man sikret denne udnyttelse gennem en aftale med Fjernvarme Fyn. Der er ingen tilsvarende plan for hverken Apples kommende datacenter i Viborg eller Googles i Fredericia.