OPINION

Holdningen til abort skal ikke være sort/hvid

Illustration: Agnes Rønberg

DR’s program, Signe Molde på udebane, efterlod mig tilbage på sofaen med en galoperende puls og en susen helt ud i mine fingerspidser. 

Har du ikke fulgt med i det kontroversielle program, hvor Signe Molde konfronterer (og til tider også skamfuldt provokerer) minoriteter eller befolkningsgrupper med anderledes holdning end hendes, eller hvad hun formoder, er en generel holdning, så stod dagens program på at udspørge organisationen ’Retten til liv’. Jeg var ikke særlig bekendt med organisationen, før jeg så programmet hjemme i min stue, men selvfølgelig er jeg velvidende om, at ikke alle går ind for fri abort. Det var nu sådan set heller ikke den holdning, der fik sat spark i østrogenproduktionen. Men tænk engang, at en ung, dansk, efter min opfattelse, privilegeret kvinde skal sidde i Danmarks bedste sendetid og tale for, at fri abort bør gøres ulovlig, samt at kvinder, der måtte handle mod dette, skal fængsles. Say what? Er der et fornuftigt menneske til stede? 

Vores kvindelige rødstrømpe-forgængere og socialistiske partier har været gennem den her kamp, og vi burde have lært af vores historie. Så sidder du måske med en undren over for undertegnede grundet det historiske perspektiv, fordi der ofte bringes et kristeligt belæg for organisationer som ’Retten til liv’ i spil. Men hvorfor kan de to ting ikke kombineres, for det ene bør vel ikke udelukke det andet? Det kristelige og historiske hænger jo tværtimod sammen. 

Ja, vi er et demokratisk land, hvor alle bør have deres frie holdning og mulighed for at ytre sig. Det skal der selvfølgelig også være plads til, men mit spørgsmål lyder, om disse unge danskere er gået glip af historietimerne? 

Jeg har selv siden barnsben været overgivet til tanken om det guddommelige, det spirituelle og dét, der er større mellem dig og mig. Så hele den bølge er jeg med på. Det kan hurtigt blive ret relevant, før du propper mig ned i en ateistisk boks med mangel på dybere livsreflektion. Det forholder sig faktisk sådan, at alt for mange unge kvinder får en abort. I 2018 fik mere end 4.000 kvinder i alderen 20-29 en abort. For mange unge piger og drenge har for lidt viden om prævention og for lidt viden om sex. Det er et problem. Det skal diskuteres. Det skal frem i lyset. 

Problematikken opstår dog især for mig, når belægget for færre rettigheder til kvinder bliver religiøst orienteret. Det lyder næsten lige så tåbeligt, som når en fundamentalistisk muslim bruger koranen som belæg for, at kvinder ikke skal være ligestillede i samfundet og have politisk indflydelse. Mon det blev sat lidt på spidsen? 

Jeg står ikke på hjørnet af enhver 7-Eleven og kaster flyers med PRO ABORT efter dig. Jeg synes heller ikke, at abort er en opløftende ting, men det tvivler jeg nu egentlig på, at nogen kvinder gør. Mit fokus ligger derfor også mest på rettighederne i denne debat. Hvor er kvinders rettigheder i ’Retten til liv’? 

Signe Molde udtrykker halvvejs inde i programmet, at hun bliver en smule provokeret af at blive sidestillet med en klump celler. Det kan jeg egentlig godt forstå. Men hvad jeg ikke forstår, er de manglende nuancer i billedet, som DR2 serien fremviser. Programmet er kritisk over for en sort/hvid holdning, hvad angår lovgivningen for abort, men hvorfor har DR2 ikke selv gjort brug af nogle bredere aspekter? Man sidder som seer og bliver efterladt i en tro om, at der er os og dem. Om du så er til det ene eller andet, kan du jo selv vurdere. Denne enten/eller opdeling er jeg ikke helt overbevist om, og det er med til at indskærpe og blokere for debatten. I bund og grund er vi vel alle interesseret i et sundere samfund og en stærkere ungdom. Derfor er der måske den for sløsede holdning til abort og klamydiapiller, som skal tages alvorlig og ikke tabuiseres. 

Lad os nu lege med et oldtidsaspekt, hvor abort er ulovlig, og kvinder kan blive fængslet ved udførsel af dette. (Næste uge kan vi lege, at kvinder skal brændes på bålet, hvis de bliver for hysteriske). Det er jo et sagligt budskab at ville kæmpe for alle liv, men holder dette argument, hvis man ser på konsekvenserne for lovgivningen? Svangerskabsafbrydelsen vil finde sted i illegale og farlige miljøer og kvinder rundt omkring i Danmark vil blive fængslet. Min hypotese er, at vi vil sidde tilbage i et samfund med mindre medmenneskelighed og mindre tillid. Og så vil jeg rejse mig igen og spørge, om det saglige argument om at kæmpe for livet stadig holder stik? Mit håb i sidste ende er jo nok, at vi finder en diplomatisk mellemvej og erkender at verden ikke er sort/hvid. Mon ikke Gud har skabt en kulørt verden af en årsag.