STUDIET

DMJX brød praktikaftale bag ryggen på SDU og RUC

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole orienterede ikke SDU og RUC, da man tog den kontroversielle beslutning om at sende studerende i praktik uden overenskomst. Tillidsbrud, siger Peter Bro, der nu vil overveje konsekvenserne for SDU-studerende. DJ bakker studiechefer op.

Peter Bro måtte næsten gnide sig i øjnene.

Under et møde bliver han afbrudt af en kollega, der spørger, om han har set nyheden. Han skynder sig tilbage til sit kontor, åbner computeren og finder artiklen bragt på journalisten.dk: “DMJX siger god for praktik uden overenskomst”.

Hans første tanke bliver at sende mails til nøglepersoner i det praktikudvalg, hvor han selv sidder med om bordet.

»Jeg var mildest talt uforstående overfor, hvad der egentlig foregik,« fortæller lederen af journalistlinjen på SDU.

Manglen på praktikpladser blandt journaliststuderende har længe været til diskussion, og i midten af januar kom det så frem, at Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) opfordrede de studerende, som to Panikdage i træk havde stået uden en praktikplads, til at søge praktik hos medier uden overenskomstaftale. En beslutning, der skabte heftig diskussion helt ud i branchen samt mellem de tre journalistuddannelser og Journalistforbundet.

Tilliden er blevet udfordret, og der er blevet indkaldt til nogle møder, hvor vi kommer til at snakke videre

Men da Journalisten tirsdag den 16. januar bragte historien på deres hjemmeside, var det praktikudvalg, som er sat i verden for at kommunikere og koordinere tæt omkring journaliststuderendes praktikordning, ikke blevet informeret.

»Vi er skuffede og vrede over selve beslutningen, men det gør det ikke bedre, at man skal læse om det andre steder. Man kunne have haft den snak forinden, så vi på SDU havde haft tid til at vurdere, om vi havde en særlig situation, der krævede en særlig ordning,« siger Peter Bro, der især retter sin kritik mod selve processen.

Han oplever, at DMJX går enegang i forhold til at lave andre ordninger uden at orientere de to universiteter RUC og SDU, men anerkender, at der ikke altid bør være enighed mellem institutionerne.

»Når vi nu har nedsat det her praktikudvalg, er det mildest talt underligt at træffe beslutningen på den måde. Selvfølgelig er der ting, hvor DMJX, SDU og RUC må bryde med, hvad de andre synes, er en god idé. Men som minimum skal vi holde hinanden orienterede om, hvad der foregår. Det er hele ånden i praktikudvalget,« uddyber han.

Heller ikke på Roskilde Universitet har man været gjort bekendt med DMJX’ planer om at sige god for, at deres studerende kunne søge praktik hos nye medier uden overenskomst.

»Jeg var pænt i chok, da jeg så nyheden. Vi henvendte os direkte til DMJX og praktikudvalget og sagde, at det var en mærkelig måde at kommunikere på,« forklarer Jannie Møller Hartley, der ud over at være studieleder for Journalistik på RUC også er medlem af praktikudvalget.

Initiativet om praktik uden overenskomst burde være koordineret internt i udvalget først, idet man allerede havde haft en løbende diskussion om at løse problemet i fællesskab, mener hun.

»Det er dét udvalget er til for, og vi har talt meget om praktik, for det er ikke noget nyt, at folk står uden en plads. Det har været diskuteret længe, så det er underligt, når de vælger at bryde med systemer og aftaler uden at orientere os,« fortæller Jannie Møller Hartley med reference til DMJX’ nylige ændring af studieordningen, hvor praktikperioden forkortes fra 18 til 12 måneder.

På Syddansk Universitet i Odense mener Peter Bro, at samarbejdet mellem de tre uddannelsesinstitutioner har lidt et nederlag, hvilket blandt andet har ført til ekstraordinære møder mellem de implicerede parter.

»Tilliden er blevet udfordret, og der er blevet indkaldt til nogle møder, hvor vi kommer til at snakke videre,« fortæller Peter Bro.

Sammen med Jannie Møller Hartley fra RUC pointerer han dermed vigtigheden i at sikre kommunikationen fremadrettet.

DMJX-rektor: En alvorlig fejl
Rektor på DMJX, Jens Otto Kjær Hansen, erkender, at kommunikationen ikke har været god nok.

»Det er korrekt, at de (RUC og SDU, red.) ikke blev informeret. Det er en alvorlig fejl, for vi har i årevis haft et godt, tillidsfuldt samarbejde. Det er vores fejl, at vi ikke er opmærksomme på at give dem orientering rettidigt,« siger han. Han forklarer, at man har siddet i vanskeligheder op til halsen, fordi branchen vendte tommelfingeren ned til forslaget.

»Det var mildt sagt en svær situation, og det er forklaringen på, at vi missede at give de andre skoler information, men det undskylder os selvfølgelig ikke,« forklarer Jens Otto Kjær Hansen, der samtidig gør opmærksom på, at rektoren har lovmæssig pligt til at sikre praktikpladser nok til sine studerende. Det fremgår af en lovbekendtgørelse udpenslet i et to år gammelt brev fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som Lixen har set.

Fagforbundet DJ var i januar tidligt ude med kritikken af forslaget, som de mener kan være med til at underløbe det fælles arbejde med løn- og arbejdsvilkår, som man for tiden er i gang med at genforhandle.

Det er derfor, vi har det her møde, hvor vi skal undersøge og overveje, hvad vores træk kommer til at være i forhold til denne beslutning

Næstformanden, Tine Johansen, forstår derfor godt, at SDU og RUC er skuffede over den bristende kommunikation.

»DMJX har egenrådigt klippet hul i hegnet og om lidt, så kan det i princippet strømme ud af det hul, der bare bliver større og større. Derfor er det helt relevant, at de rejser kritikken. Hvis der skal ske ændringer, så har vi jo et rigtigt fint system til at godkende sådanne tiltag i praktikudvalget,« siger Tine Johansen. Som bestyrelsesmedlem på DMJX stemte hun selv imod at sende studerende i praktik uden overenskomst, da forslaget i sin tid kom på tale.

Hun forklarer, at det kupper systemet, når DMJX fraviger kollektive aftaler og principper. Det åbner op for en situation, hvor man sender de studerende ud i noget, som hun betegner som ‘det vilde vesten’, hvis de selv skal forhandle løn. På vegne af Dansk Journalistforbund har hun derfor opfordret til, at man ikke gentager tiltaget, når et nyt kuld praktikansøgere skal ud at prøve kræfter med virkeligheden.

»Man tørrer problemet af på den enkelte. Derfor håber og tror jeg også på, at SDU og RUC ikke finder på at gøre det samme,« siger hun.

Netop det spørgsmål er på dagsordenen den 6. marts, når Center for Journalistik på SDU afholder styrelsesmøde. Her vil Peter Bro og hans kollegaer undersøge og overveje konsekvenserne af DMJX’s beslutning, herunder hvordan det kommer til at påvirke de studerende på Campusvej 55.

Ser du en realistisk fremtid, hvor I sløjfer overenskomstkravet for journaliststuderende på SDU?

»Det er ikke en blomst, der gror i vores have, og jeg vil ikke advokere for det. Ordningen er både til gavn for mediebranchen og vores studerende. Det, der er sket på DMJX, burde aldrig være sket, men nu vil vi minimere skaderne. Tilgangen fra SDU’s side er, at vi bakker op om systemet, men hvis der fortsat er et hul, er det jo vanskeligt at leve med, og det er urimeligt for os, hvis det kun er den ene af uddannelserne, der må krybe igennem det. Det er en ulykkelig sag, der ikke har andet end tabere.«

Så hvis DMJX ikke ændrer tilgang, så kunne du godt forestille dig, at studerende på SDU selv bliver sluppet fri i forhold til praktikordningen?

»Det er derfor, vi har det her møde, hvor vi skal undersøge og overveje, hvad vores træk kommer til at være i forhold til denne beslutning,« siger Peter Bro.

Så vidt vil det dog, ifølge Jannie Møller Hartley, aldrig komme for de spirende journalister, der har deres daglige gang i Trekroner.

»Nej, vi vil ikke bryde med aftalen. Vi har ganske få per semester, som er i udlandspraktik på ambassader eller lignende, og derfor ikke er med i aftalen, men her holder vi nøje øje. Det kan kun bære, hvis vi står sammen,« siger hun.

Jens Otto Kjær Hansen. Foto: Pressefoto

En enlig svale
Et af de store spørgsmål i sagen har været, om den blandt branchefolk kontroversielle beslutning var en ren undtagelse, eller om det er første skridt på en glidebane, der kan føre til ringere vilkår for de studerende på både den økonomiske og faglige konto.

»Jeg har fået lovning fra DMJX på, at beslutningen kun gjaldt få personer på dette ene semester, og jeg har derfor tiltro til, at det er en enlig svale,« siger Tine Johansen, der appellerer til at bevare det koordinerede praktiksystem.

Jens Otto Kjær Hansen ønsker heller ikke et langsigtet scenarie, hvor muligheden for at gå i praktik uden overenskomst er en realitet, men afviser ikke, at han bliver nødt til at bruge metoden igen for at leve op til skolens forpligtelser:

»Vi kommer med rimelighed til at kunne sige, at det var enlige svaler, men når du spørger, om jeg kan garantere det, så kan jeg ikke,« siger Jens Otto Kjær Hansen og fortsætter:

»Om der kommer et par studerende mere med forårsrunden, må tiden vise. Jeg kan ikke vide det, men jeg tror ikke, at det bliver tilfældet. Og i så fald vil det blive de sidste,« afslutter rektoren.