STUDIET

DMJX afholder online optagelsesprøve i 2021 på trods af klager om tekniske problemer

Foto: Pressefoto, DMJX


DMJX vil holde optagelsesprøven til journalistuddannelsen online igen næste år, på trods af at flere ansøgere oplevede tekniske problemer under prøven i 2020. Problemer, der muligvis afholdt dem fra at gå videre i optagelsesforløbet.

Bortset fra en computer og en bunke A4-ark er skrivebordet tomt. Det er papirer med information tilsendt fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Anne Bjørnskov Matthiesen sidder alene på sit værelse i forældrenes kælder. Den første opgave begynder. Et digitalt ur i programmet tæller ned og webcamet holder øje.

»Jeg var jo mega nervøs for, at der var et eller andet, der skulle gå galt med teknikken,« husker hun.

Online optagelsesprøve i 2021
25. april 2020 sad 865 håbefulde aspiranter i hvert sit hjem klar til optagelsesprøven på journalistuddannelsen på DMJX. Prøven blev afviklet online på grund af COVID-19. I en mail til ansøgerne skrev DMJX, at der ikke ville blive ydet teknisk support under prøven.

I 2021 planlægger DMJX igen at gennemføre optagelsesprøven online efter at have evalueret på forløbet i 2020.

»Uanset hvad, når man afvikler prøven for så mange mennesker, så vil der blive udfordringer.

(…) Men gennemgående var vi tilfredse,« siger uddannelseschef på DMJX Henrik Berggren.

Ifølge uddannelsen vil dele af prøven dog blive lavet om i 2021, men præcis hvilke ændringer, kan Henrik Berggren endnu ikke sige noget om.

Efter optagelsesprøven i april har DMJX modtaget henvendelser om tekniske problemer fra cirka 50 af de 865 ansøgere. Flere oplevede problemer med overvågningsprogrammet i WISEflow under prøven, og nogle ansøgere frygter, at det har afholdt dem fra at gå videre i optagelsesforløbet.

Ud af de 50 henvendelser, som DMJX har modtaget, er fem gået videre med en egentlig klage til Styrelsen for Uddannelse og Forskning. To af dem blev sendt til genbehandling ved DMJX, to er blevet afvist og én venter på afgørelse.

Den firecifrede kode
I kælderen er der kun et minut tilbage, inden den første delprøve skal afleveres. En kode på fire cifre popper op som en påmindelse på Anne Bjørnskov Matthiesens computer. Hun ved, at hun skal bruge den for at fortsætte til næste delprøve. 

Alligevel skriver hun ikke tallene ned, for det er forbudt at tage noter i hånden. Koden forsvinder, men Anne Bjørnskov Matthiesen ved, at man kan klikke den frem igen. Da tiden udløber, og computeren kræver, de fire cifre, kan hun ikke huske koden. Anne Bjørnskov Mathiessen forsøger sig med forskellige talkombinationer.

»Jeg tror, jeg begynder at græde deromkring. Det er der, hvor jeg går meget i panik,« husker hun.

Alle ansøgere stilles lige
DMJX’s argument for ikke at tilbyde teknisk support på dagen er, at de “ikke ville have mulighed for at yde teknisk hjælp til næsten 1000 ansøgere samtidig.”

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole skriver i et svar på en henvendelse om tekniske problemer, at hvis ingen har mulighed for at få teknisk hjælp, har alle de samme forudsætninger til prøven. Ifølge Henrik Berggren er det umuligt for DMJX at tilbyde ansøgerne teknisk support under optagelsesprøven og samtidig sikre sig mod snyd.

Rasmus Thirup Beck er uddannet journalist og underviser på både Vallekilde Højskole og

DMJX. Han havde sidste år 37 højskoleelever til optagelsesprøve på DMJX, hvoraf 4 elever oplevede tekniske problemer. Rasmus Thirup Beck mener, at DMJX’s beslutning om ikke at

tilbyde teknisk support til nogen ansøgere under prøven, er problematisk.

»Du kan jo prøve at bruge det argument i enhver anden serviceorganisation. Vi tilbyder ikke teknisk support, men til gengæld så tilbyder vi ingen teknisk support til nogen. Jeg ved ikke hvor godt et argument det er,« siger han og fortsætter:

»Det er ikke kun problematisk for eleverne, det er også problematisk for DMJX, fordi de går glip af, i min optik, ret dygtige elever, som faldt på nogle helt åndssvage ting.«

DMJX forholder sig ikke til klagepunkter
På trods af tekniske udfordringer valgte Anne Bjørnskov Matthiesen at gennemføre optagelsesprøven. 

Umiddelbart efter beskrev hun i en mail til DMJX sine tekniske udfordringer. Hun tænkte, at hvis alle, der havde oplevet problemer, råbte højt, kunne der være en mulighed for, at DMJX ville tage det med i vurderingen. 

DMJX svarede, at de ikke kunne hjælpe, fordi skolen på forhånd havde meldt ud, at der ikke var teknisk support under prøven. Anne Bjørnskov Matthiesen valgte ikke at tage sin henvendelse videre og klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Men det gjorde Asta Holst Bach – den ene af de to skribenter på denne artikel. Hun oplevede nøjagtigt de samme tekniske problemer ved optagelsesprøven som Anne Bjørnskov Matthisen.

Styrelsen konkluderede, at DMJX “har begået væsentlige sagsbehandlingsfejl, hvorfor sagen hjemvises til fornyet behandling ved DMJX”. Styrelsen begrunder afgørelsen med, at Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ikke har forholdt sig til klagepunktet over tekniske vanskeligheder eller udfordringer med at aflevere delprøven. 

I behandlingen hos DMJX fastholder skolen sin afgørelse om afslag med begrundelsen, at adgangsprøven skal bestås, før en ansøger kan gå videre i optagelsesforløbet. Tekniske problemer eller ej.

En generel systemfejl
Henrik Berggren vedkender, at det er problematisk, hvis en teknisk fejl i systemet til

optagelsesprøven kan få betydning for, om en ansøger kan gå videre i optagelsesforløbet.

»Det er meget uheldigt. Det bør ikke ske,« siger han.

Henrik Berggren fastholder dog, at der ikke har været problemer med programmet i WISEflow. Efterfølgende konkluderede skolen, at der ikke var tale om en generel systemfejl i WISEflow, fordi “langt de fleste deltagere gennemførte adgangsprøven uden problemer”. Det skriver DMJX i behandlingen af skribentens klagesag.

Henrik Berggren vil ikke sætte et konkret tal på, hvor mange deltagere, der skal opleve tekniske problemer, før man kan tale om en systemfejl.

Ord mod ord
Trods de tekniske udfordringer for nogle ansøgere ser Rasmus Thirup Beck også fordele ved at afholde optagelsesprøven online. 

Han pointerer, at stressfaktoren er mindre, når man tager prøven i sit eget hjem. Han mener også, at det er muligt at gennemføre en online-prøve og yde hjælp med det tekniske undervejs.

Ifølge Rasmus Thirup Beck vil teknisk support gøre optagelsesprøven mere retfærdig:

»Og i øvrigt, hvis man så gjorde det, ville der også være en registrering af, at man havde haft et problem. Sådan at det ikke bare er ord mod ord.«