SAMFUND

Dansk politisk aktivist blev overfaldet i Italien af modstandere: »Det var et målrettet overfald«

En gadebod med politisk materiale der blev væltet under overfaldet i Trieste, Italien. Foto: Sinistra Classe Rivoluzione (SCR)

D. 16. september 2023 blev en dansk aktivist, Markus, fra organisationen “Revolutionære Socialister”, udsat for et fysisk overfald af formodede politiske modstandere i Italien, da han sammen med ligesindede italienske aktivister stod ved en gadebod og delte politiske aviser og blade ud. 

Markus havde ikke haft intention om at skulle stå ved en gadebod og dele politiske materialer ud i den italienske havneby Trieste, da han tog på ophold i Italien. Men om lørdagen d. 16. september endte han med at stå der for at hjælpe den italienske afdeling af den internationale organisation International Marxist Tendency (IMT). 

Som aktivt medlem af den danske afdeling af IMT, Revolutionære Socialister, var det nemlig ikke usædvanligt for Markus at stå ved en gadebod og hjælpe med en af organisationens opgaver:

»Vi står der [som medlemmer] for at sælge politiske aviser og blade, men også for at diskutere vores politiske budskaber. Vores opgave er at nå ud til unge og prøve at rekruttere medlemmer«

Den italienske afdeling, Sinistra Classe Rivoluzione (SCR), af IMT havde ført en kampagne i Italien, ligesom den danske afdeling i Danmark, ved at hænge plakater op med teksten og henvisning til at melde sig ind i den nationale afdeling: »Er du kommunist? Så bliv organiseret«

Disse plakater var hængt op forinden overfaldet med teksten: “Er du kommunist? Så bliv organiseret”. Foto: Sinistra Classe Rivoluzione (SCR)

På grund af denne kampagne i Trieste var gadeboden med de politiske materialer genkendelig for de forbipasserende: 

»Vi var genkendelige for dem, der gik forbi, og det var indtil videre fredeligt, når de talte med os«, forklarer Markus om situationen på gaden i Trieste, inden det fysiske overfald skete.

International Marxist Tendency

International Marxist Tendency (IMT), der er grundlaget for den danske og italienske afdeling af IMT, er en revolutionær marxistisk organisation, der blev oprettet på grundlag af den russiske revolutionære Leon Trotskijs politiske idéer om at opnå en socialistisk verdensrevolution. Den revolutionære organisation er organiseret i omkring 30 lande med dets medlemmer bestående af ligesindede arbejdere og unge. 

Organisationen fører af den grund af og til internationale kampagner, som var tilfældet i den september måned, da det fysiske overfald på gaden i Trieste fandt sted. Ifølge Markus og Sinistra Classe Rivoluzione var kampagnen en af faktorerne til motivationen bag overfaldet. 

»Det var et bevidst overfald«

»Vi fandt ud af, at en højreorienteret gruppes facebookside havde lagt et billede op af kampagneplakaten, og det virkede til, at de havde en intention om at opsøge os«, gengiver Markus om øjeblikket, da det gik op for aktivisterne, at kampagnen ikke kun var genkendelig for de fredelige lokale og turister men også for andre aktivister, der ikke var ligesindede med dem selv. 

To »store og veltrænede mænd med tatoveringer«, ifølge Markus’ egen beskrivelse, dukkede efterfølgende op vee gadeboderne i Triestes befolkede bygade, og overfaldet startede med det samme med, at de to mænd målrettet væltede gadeboderne, som aktivisterne for kort tid inden havde stået ved og haft fredelige dialoger med andre på gaden:

»De kom målrettet hen mod os og væltede boder og begyndte at sparke og slå, indtil nogle af de andre lå ned. Men de blev ved, selvom de andre lå ned«, fortæller Markus om episoden, da de to mænd dukkede op ved gadeboden og overfaldet startede. 

Han blev selv ramt af slag under overfaldet, som ikke varede ved i lang tid, før lokale og turister strømmede hen for at hjælpe, da hele optakten vakte opsigt.

»Det var et bevidst overfald. De gik bevidst efter os på grund af plakaterne. Det må have provokeret nogen på højrefløjen«, udlægger Markus om sin teori bag overfaldet, som aktivisterne fra SCR er enige i. 

Overfaldet var det første fysiske overfald, som aktivisterne havde været udsat for, men overfaldet kommer ikke bag på dem, som de senere udtrykte det i et opslag på deres hjemmeside: 

»Dette [overfald] overrasker os ikke. Fascisternes rolle har altid været at angribe dem, der organiserer sig for at forsvare arbejdernes rettigheder«

Venstre- og højrefløjens konfrontation i Firenze

Selvom dette overfald d. 16. september var det første overfald, som SCR havde været udsat for, var det ikke den første voldelige konfrontation mellem medlemmer af organisationer fra venstre- og højrefløjen i Italien i dette år. 

Det franske medie Le Monde bragte en historie om, da der d. 18. februar 2023 skete en voldelig konfrontation mellem medlemmer af en højreorienteret organisation med rødder til den italienske premierministers parti Fratelli d’italia og medlemmer af en ‘antifascistisk’ organisation foran et gymnasium i Firenze. 

Konfrontationen blev filmet og delt på internettet, der efterfølgende førte til en uge med fordømmelser af politisk motiveret vold fra italienske politikere på begge fløje. Medlemmer af den italienske premierminister Giorgia Melonis regering valgte dog ikke at reagere på den voldelige konfrontation. 

Ligesom de højreorienteredes rødder til Giorgia Melonis regeringsparti fra konfrontationen i Firenze, har både Markus og SCR haft en mistanke om, at organisationen, som de to overfaldsmænd formentlig stammede fra, højst sandsynligt var inspireret af regeringspartiets højreorienterede ideologi. 

Angrebet er ikke et tegn på styrke

SCR og Markus lader sig dog ikke skræmme af det voldelige overfald og vil fortsætte med deres kampagner både i Danmark og Italien, selvom det vil kunne fortsætte med at provokere deres politiske modstandere:

»Langt fra at være et tegn på styrke viser angrebet, at fascisterne er bange for de kommunistiske idéer, som vinder voksende indflydelse blandt arbejdere og unge«, har Revolutionære Socialister, som Markus er medlem af, udtrykt i et opslag. 

Hverken Sinistra Classe Rivoluzione eller Revolutionære Socialister har af den grund  intentioner om at gengælde overfaldet med vold. 

Dog vil deres ønske om en verdensrevolution baseret på Leon Trotskijs idéer ikke komme til at ske uden en form for vold:

»Borgerskabet vil bruge vold som våben, så vi kommer til at bruge vold som forsvar«, udtaler Markus om den revolutionære organisations egen intention om vold som politisk våben, selvom det ikke foreløbig kommer til at ske på samme måde, som de selv blev udsat for.