SAMFUND

Angst vælter ind i klasseværelset: Lærerforening kalder på bedre uddannelse

Illustration: Katrine Heide

I hver skoleklasse lider en til to elever af angst. Det anslår undersøgelse lavet af Vidensråd for forebyggelse. Det betyder, at lærerne har mindre tid til undervisningen. For at lærerstanden kan løfte den tunge opgave, kan det kræve, at læreruddannelsen bliver ændret.

»Lærerne føler sig i den grad presset. Inklusionen – hvor angst, angstsymptomer og psykiske lidelser er en del af det – er den opgave, som lærerne føler sig mest presset over,« siger Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen. 

En undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at kun seks ud af ti læreruddannede fra årgangen 2015 er ansat i den danske folkeskole. Ifølge Gordon Ørskov Madsen er en af årsagerne, at lærerne har svært ved at acceptere de nuværende arbejdsvilkår. 

»Jeg er meget bekymret, fordi det er vores børn og unge, vi ikke tager os godt nok af. Men jeg er også bekymret for, om lærerne kan holde til det. Jeg kan allerede se, at der er nogen, der ikke kan,« siger formanden for Danmarks Lærerforening.

Med skolereformen fra 2012 blev specialklasserne i folkeskolen nedlagt, og eleverne, der før ville gå i dem, går nu i de almindelige klasser. Samtidig vokser mistrivsel som angst generelt blandt børn, mens lærernes mistrivsel gør det samme. 

For at komme mistrivsel og lærerflugt til livs foreslår formanden en række forbedrende indsatser. Herunder bedre uddannelse på området til både nuværende og fremtidige lærere. 

Hos Center for Angst er efteruddannelse af lærere noget, man har positive erfaringer med.

»Tilbagemeldingerne er, at det er rigtig givende at opkvalificere lærere og forældre via for eksempel nogle infomøder om, hvad angst er,« fortæller leder og lektor for Center for Angst Sonja Breinholst. 

Hun forsker i, hvorfor angst er blevet så udbredt blandt Danmarks yngste borgere.

»Det er, fordi vi ikke har været gode nok til at sætte ind præventivt. Jeg tænker, at lærerne er perfekte at opkvalificere, for det er dem, der ser børnene mest.«

Den Frie Lærerskole er forrest i bussen 

På Den Frie Lærerskole på Sydfyn har man allerede sat ind på området. I 2021 udvidede skolen, der tilbyder en femårig uddannelse til kommende lærer på fri-, efter- og højskoler, deres undervisning i specialpædagogik. Flere studerende oplevede nemlig, at de ikke følte sig godt nok klædt på til deres et-årige praktik på tredje studieår. 

»Det var vildt frustrerende at sidde der og tænke: ‘okay, jeg gjorde så alt det, jeg ikke skulle’. Heldigvis er det bedre nu,« fortæller Simone Holm Bork, som blev uddannet fra Den Frie Lærerskole i sommer. På hendes årgang lærte de først om angst efter endt praktik. Deres erfaringer var med til at få det ændret.

Hos Danmarks Lærerforening er man klar til at kæmpe for lignende ændring i læreruddannelsen på professionshøjskolerne.

»Specialundervisningsmodulet, som er valgfrit i dag, skal ind på læreruddannelsen for alle, så alle får mere specialviden. Det vil være noget af det, som står allerøverst på vores dagsorden i den kommende tid. Også i forbindelse med et kommende folketingsvalg,« siger Gordon Ørskov Madsen.