USA ligger langt væk – men ikke i vores kulturelle bevidsthed

Foto: TV 2

Sociale og traditionelle medier bugner i disse uger med dækning af den amerikanske valgkamp, selvom den foregår på den anden side af Atlanterhavet. Alligevel føles kampen mellem Donald Trump og Hillary Clinton tæt på. For i valget og fravalget af væsentlige internationale historier råder princippet om nærhed. Ikke geografisk set, men kulturelt.

Af Amalie Christina Klitgaard

Forbindelsen skratter, skranter og skrider. Men kommer straks igen. Selvom Skype i over et årti har bundet verden tættere sammen, er der stadig langt fra Odense til TV 2 News’ udenlandskorrespondent Jesper Steinmetz i North Carolina, USA. Mere præcist over 7.000 kilometer. Men den geografiske afstand hænger ikke nødvendigvis sammen med den mentale:

»USA er bare tættere på vores bevidsthed og på vores interessesfære, end for eksempel Kazakhstan er. I en perfekt verden burde man sige til sig selv: Jamen, jeg burde også interessere mig noget mere for valget i Kasakhstan. For det er et land i fantastisk vækst. Men prøv lige at hør’! Jeg tror, at jeg taler på de flestes vegne. Vi er jo relativt ligeglade med, hvad der foregår i Kasakhstan,« fortæller Jesper Steinmetz.

I 2015 dækkede han alligevel opsendingen af den første dansker i rummet. Men det var et enkeltstående tilfælde. I dag befinder han sig i USA for at dække relevante emner i det amerikanske valg set ud fra borgernes perspektiv helt op til præsidentvalget den 8. november. Det sker i TV 2 News’ nyhedsmagasin ’Trump mod Clinton’.

Både magasinet og den enkelte historie fra Kasakhstan er væsentlige. I samme periode kunne tusindvis af andre historier også have fået prædikatet ’væsentlig’. Men valget og fravalget af internationale historier i det danske mediebillede afspejler en hård kendsgerning, som kan sammenfattes i et enkelt begreb – nærhedsprincippet.

Med det menes der ikke geografisk nærhed – for Kasakhstan ligger tættere på København end Kansas City. Derimod handler det om, at en journalistisk historie ofte bliver valgt, hvis den afspejler kulturel nærhed. At den er tæt på modtagerens verden.

Når en dansker for første gang sendes op i rummet, er nærhedsprincippet i spil – for det er en dansker. Men ved dækningen af USA er den kulturelle nærhed til stede hos danskerne på trods af, at landet ligger på et andet kontinent:

»Vores kulturelle forbrug bliver primært produceret i USA. Altså musik, tv-serier og film. Så vi synes som danskere, at vi ved meget om USA. Og vi er netop ekstremt fascineret af det – alt er bare større og mere ekstremt,« fortæller Jesper Steinmetz.

Men selvom danskerne kulturelt, økonomisk og politisk er og føler sig tætte på USA, kan det være en hæmsko. Vi ser facaderne, men  ikke  nuancerne:

»Jeg synes ofte, at danskere ser USA på samme måde, som man ser det fra tv-serierne. De forholder sig til USA, som om USA kun er New York. Altså alle de glamourøse steder. Men USA er også fattige områder, triste boligkvarterer og nedslidte egne. Der skal vi også sende fra. Og derfor gør jeg meget ud af at tage danske tv-seere med til steder, som de ikke kendte i forvejen.«

Væsentlighed skal bestemmes af nærhedsprincippet – eller hvad?
»Jeg tror, at min generation, og dem som er ældre, er mere klassisk dannede, end man er i dag i starten af 20’erne. Fordi der har man jo det frie valg. Derfor skal vi som journalister i dag prøve at finde nogle nyheder, som er relevante, men også interessante for seerne.«

Som TV 2-korrespondent ser Jesper Steinmetz kun positivt på bruddet med DR-monopolet 1988 og dermed også med ”tvangsindlæggelsen” af danske borgere til at blive kulturelt opdragede og få en bred viden. Det giver ifølge ham en større demokratisk frihed.

Men konsekvensen af en konkurrencepræget journalistisk virkelighed er, at de internationale historier, som ikke er nær på danskernes bevidsthed, fravælges. En histories væsentlighed bestemmes af nærhedsprincippet frem for dets samfundsmæssige relevans. Så selvom en historie fra Kenya, Kuwait eller Kasakhstan fra en journalists synsvinkel er yderst væsentlig og interessant for den danske befolkning, prioriteres der ofte anderledes, fortæller Jesper Steinmetz:

»Engang var jeg i Cuba, hvor jeg havde lavet nogle reportager om de nye vinde, som blæser i landet. Nemlig at det er lettere for cubanere at eje deres egen virksomhed. Det er jo en samfundsmæssig relevant historie. Men så var der en historie i Danmark om, at en villaejer havde skudt naboens hund. Så vores reportage fra Cuba blev vraget. Der kan man ud fra et væsentlighedskriterium spørge, hvad er vigtigst? En død hund i Holbæk eller store samfundsomvæltninger i Cuba?«

Alligevel er Jesper Steinmetz enig med denne prioritering. Uanset en international eller europæisk histories væsentlighed betyder nærhedsprincippet mere – den kulturelle nærhed. For TV 2 er trods alt en dansk Tv-station med danske seere:

»På den måde er verden og pressedækning uretfærdig, men vi kan ikke dække alt. Det er hele tiden en prioritering. Og jeg vil bare vædde på, at folk hellere vil se noget om USA end de vil se noget om Kasakhstan.«

 

amalie.klitgaard@gmail.com