Pas, solbriller og notesblok – er udlandsophold muligt på bacheloren?

Foto: Agnete Scheel

Lixen har taget en snak med leder for Center for Journalistik, Peter Bro. Vi har hørt ham om studiets holdning til de studerende, der drager ud i den store verden for at lave journalistik. Derudover har vi også forhørt os om muligheden for nye løsninger til de rejselystne studerende.

Af Lotte Bach Andersen

»Internationalisering er en god ting, som vi gerne vil støtte op om,« lyder det fra Peter Bro som det første i vores interview. På det personlige plan kan der være meget at vinde ved det, men internationalisering, set i et større perspektiv, har også sine mulige fordele:

»Hvorfor begrænse sig til danske redaktionslokaler? Vores håb er, at man kan gøre den danske medieverden bedre ved at få nogle udenlandske impulser,« siger Peter Bro. Men hvis det er så god en ting, hvorfor oplever især bachelorstuderende så, at de ikke er særlig godt oplyst om deres mulighed for at rejse til varme – eller koldere – himmelstrøg for at lave journalistik?

Peter Bro forklarer, at bachelorstuderende kun har fire semestre, inden de skal i praktik, hvilket ikke er særlig lang lærings-tid. Uddannelsen er derfor meget kompakt og på grund af andre praktiske faktorer, har de valgt at prioritere udlandsjournalistik på kandidaten.

At gøre som på DJMX?
I Aarhus har man dog forsøgt at løse nogle af de praktiske omstændigheder angående journalistik i udlandet på BA-niveau. På Danmarks Medie- og Journalisthøjskole lavede man i 2014 en såkaldt ”udlandspakke”, hvor studerende får mulighed for et udlandsophold med henholdsvis et halvt år på et universitet og efterfølgende et halvt års praktik i samme land. Dette er ikke noget, som man tidligere har gjort på SDU, men Peter Bro er ikke afvisende over for idéen:

»Hvis vi kan se, at der kan være nogle gode modeller og gode løsninger, så vil jeg sådan set gerne overveje at gå videre med det, men min oplevelse er, at der egentlig ikke har været den store lyst fra de studerendes side. De fleste vil gerne ud i den danske medie-branche og teste vandene af dér. Men det kan jo godt være, at der er nye generationer af journaliststuderende på vej, så tager vi hjertens gerne den sag op, hvis det er tilfældet,« siger Peter Bro.

Men selvom centerlederen ikke er afvisende over for idéen, så påpeger han samtidig, at alt ikke er lutter lagkage med løsningen:

»Det er en spændende tanke – især i en tid, hvor der er mangel på praktikpladser. På den ene side er der potentiale i at søge til udlandet, hvor man kan lære rigtig meget, hvis man finder et godt sted, men på den negative side skal man bare gøre sig klart, at udenlandske praktiksteder ikke har et koordineret praktiksystem som i Danmark, så der er ikke samme garanti for indlæring, praktikvejleder og løn,« siger Peter Bro.

Mulighed på BA, men…
Selvom vi ikke har en udlandspakke på SDU, er muligheden for at tage et semester i udlandet på bacheloren ikke udelukket. Hvis man kan finde fag i udlandet, der matcher de fag, som man har herhjemme, så er ledelsen

åben over for at kigge på muligheden, men ifølge Peter Bro er det dog ikke bare ligetil:

»Erfaringsmæssigt er det bare lidt vanskeligere at finde internationale forløb på bachelorniveau, som modsvarer vores egne fag.« Det er dog lykkedes for nogle studerende at finde kvalificerede fag – så frem med din indre researcher, hvis rejselysten har meldt sig.

Ud over et semester i udlandet er der også mulighed for et praktikforløb i udlandet, men igen er det ikke helt uden gnidninger. I Danmark har vi et koordineret praktiksystem. I udlandet er der ikke samme sikkerhed, men ifølge Peter Bro skal det ikke stoppe de studerende:

»Vi vil ikke spærre for studerende, der har lyst til at tage et semester eller praktik i udlandet, men vi motiverer dog heller ikke meget stærkt for, at det er der, man skal gøre det – det er omvendt på kandidaten, hvor vi rigtig gerne vil give god mulighed,« siger Peter Bro.

Gråzone i sommerferien
Hvad så hvis man nu ikke har lyst til et helt semester eller et praktikforløb i udlandet? Hvad nu hvis man hellere vil bruge en uge eller to i sommerferien? Ja, her kan det også være svært at finde hoved og hale i alle de praktiske informationer. I sommerferien er det nemlig en gråzone, om du er studerende eller ej. Netop derfor findes der ikke altid klare informationer på dette område. Men det skal ikke afholde studerende fra at søge information:

»Hvis det er uden for studieperioder, for eksempel i sommerferien, så informerer vi ikke specielt meget, men vi stiller os selv til rådighed. Men man er altid meget velkommen til at henvende sig til sin underviser, til studieleder Morten Skovsgaard eller til mig som centerleder,« lyder det fra Peter Bro.

Hvis man derimod mangler information omkring mulighederne for et udlandsophold i forbindelse med praktik eller et semester i udlandet, så får man mest ud af at kontakte

den faglige vejleder Mathias Søndergaard eller universitetets internationaliserings-kontor. Dog opfordrer Peter Bro også til, at man bruger sit eget netværk og kontakter steder selv, da universitetet ikke har samarbejdsaftaler med alle steder rundt omkring i verden. 

Bedst mulighed på kandidaten
Som de mange citater viser, er udlandsjournalistik hovedsageligt blevet prioriteret på kandidaten. Det er især på cand. public, som er en af de to kandidatuddannelser inden for journalistisk, hvor der er tiltænkt en mulighed for et semester i udlandet. Også på kandidatuddannelsen cand. merc. er der mulighed for internationalisering ved at tage til udlandet for at lave journalistik i et forløb, der kaldes projektpraktik.

Her forsøger Syddansk Universitet at give studerende mulighed for at være i udlandet ved blandt andet at streame undervisning online.

Som en afsluttende kommentar lyder et budskab fra Peter Bro til alle de studerende:

»Der er masser at lære fra udlandet. Kig godt på de gode tilbud, der bliver stillet til rådighed – især på kandidatuddannelsen. De kan give nye impulser, og måske kan de gøre, at man står endnu stærkere i fremtiden som journalist.«