En mand og hans borg

OBS! I majudgaven af Lixen har vi til denne artikel ved en fejl fået indsat et billede af Amalienborg i stedet for Christiansborg. Det beklager vi selvfølgelig meget! Her er det rigtige billede. Foto: Tim Bartel, Flickr

I 1992 blev Svend Auken væltet af sine partifæller. Et øjeblik, der står klar i erindringen for politisk journalist Jesper Balslev. Oplevelsen af at befinde sig så tæt på magtens centrum og at følge de dynamikker, afgørende beslutninger og det politiske spil, der er hverdagen på Christiansborg, har fået Jesper Balslev til at blive på Borgen som politisk journalist igennem 26 år.

Af Josephine Nue

Første gang Jesper Balslev oplever spændingen og fascinationen ved det politiske spil er under et Landsråd i Aalborg. Han er netop begyndt som politisk journalist, og oplever hvordan det er at befinde sig helt tæt på magten.

»Bare det at være der oppe og mærke den der magt, det synes jeg var enormt spændende. At følge magten og prøve at beskrive den.«

At beskrive magten har han gjort lige siden. Et arbejde, der kræver sin journalist. Jesper forklarer, at han mener, man skal være hurtig og kunne overvåge det politiske, men mest af alt skal man være tillidsfuld.

»Hvis de kilder du taler med ikke har tillid til dig, så har du ikke nogen fremtid som politisk reporter. For det bygger så meget på en respekt for hinandens roller, og måske lidt højstemt en respekt for demokratiet, og hvordan det her system er bygget op.«

Jesper Balslev nævner flere gange, hvor afgørende det er at være kritisk som politisk journalist.

»Man bliver jo også brugt. I politik sender man nogle signaler, for eksempel om at være first-mover, blandt andet når politikerne forhandler. Og her Tweeter eller Facebooker politikerne. Her skal man altid tænke, hvem afsenderen er og tjekke med en anden kilde for at se, om det holder vand. Og det er ikke bare fordi, den pågældende vil først frem.«

Dem der sætter dagsordenen
Der er ingen tvivl om, at Jesper Balslev har være tæt på det politiske spil de sidste 26 år. Mens vi bevæger os rundt på Borgen, for at finde et lokale der er frit, hilser flere på ham. Jesper foreslår Snapstinget, der desværre er fyldt med mennesker, og vi bevæger os i stedet op ad trappen til Vandrehallen. At Jesper Balslev har beskæftiget sig med politik kommer også tydeligt til udtryk under vores samtale, hvor hans svar oftest indeholder en politisk reference eller to. Som i 1992 da Socialdemokratiet væltede deres formand Sven Auken, og de forskellige fløje forsøgte at bruge medierne til at få snavs frem om den anden fløj. Et eksempel på, hvordan politikerne hele tiden forsøger, at præge dagsordenen i mediebilledet.

Dagsordenen på borgen har ændret sig gennem tiden. Og især hvordan politikerne sætter dagsordenen. At være journalist på Borgen har ændret sig meget gennem de 26 år Jesper Balslev har tilbragt på gangene på det gamle slot. Både på grund af skiftende regeringer, men også på grund af den teknologiske udvikling.

»Under Nyrup sad man om det runde bord. Fogh ville skabe en afstand mellem ham og journalisterne og fik lavet en pult han stod ved. Det giver mening, for vi har forskellige roller. Fogh brugte sammen med Michael Kristiansen, sin daværende spindoktor dagene op til Tirsdagens pressemøde. Han blev brugt til, at skanne medierne og beslutte hvilke holdninger han havde til alt. Og så sætte dagsordenen og lave en fast ramme for mødet, og ellers var han svær at komme i kontakt med.«

Men også andre politikere har sikret sig, at det var dem der satte dagsordenen. Eksempelvis Margrethe Vestager og hendes brug af Twitter. En tendens Jesper Balslev har en vis skepsis overfor. Da det fratager journalisterne muligheden for at være kritiske og sætte spørgsmålstegn ved, hvad politikerne siger.

Det afgørende øjeblik
Jesper fortæller gennem hele interviewet meget om den kritiske sans og magten, derfor passer lokalet vi ender med at sætte os i også til interviewets stemning. For efter at have ledt efter et værelse ender vi med at sætte os i Grundlovsværelset. Et storslået værelse med høje paneler, gråblå vægge og borde stillet op i en firkant. Et bemærkelsesværdigt værelse taget Jesper Balslevs profession og interviewets emne i betragtning. Et værelse, der har været forudsætningsskabende for denne samtale og det arbejde Jesper Balslev har haft igennem 26 år.

»Noget, der virkelig har sat sig, er i 1992, da Sven Auken blev væltet. Jeg var selv i Vejle i idrætshallen, da det skete. Socialdemokratiet væltede selv deres formand for at få magten. Auken træder ind, og der sidder hele LO’s be- styrelse og alle de faglige folk, der førte kniv- en, det var som om de havde vinduesviskere på. De så ikke på Auken, kun Heidi Hansen værdigede ham et blik og nikkede til ham.«

Det spændende og fascinerende ved at arbejde med politik er, ifølge Jesper Balslev, den konstante kamp om magten. Ikke blot mellem Rød og Blå blok, men også indbyrdes i partiet som i 1992 da Socialdemokratiet væltede deres egen formand. Men samtidig er det også beslutningsprocessen. At være tæt på, hvor beslutningerne tages, de beslutninger, som har betydning for hele landet. I den forbindelse er det afgørende med gode kilder.

Jesper fortæller om sit forhold til kilder:

»Jeg ville ikke blive personlige venner med politikere. Jeg skal kunne stille kritiske spørgsmål. Der er en bro, man ikke skal krydse, og er du for tæt på, kan du ikke nøgternt som journalist passe dit arbejde.«

Han uddyber og forklarer, at der både er fordele og ulemper ved at politiske journalister har kontorer på Borgen. Han fortæller, at med politisk journalistik er tid altid en afgørende faktor, og derfor er det praktisk, at journalisterne hurtigt kan komme i kontakt med kilderne. Men at en ulempe er, at nogen journalister ikke kan styre den tætte kontakt, og nogen politikere har følt sig forfulgt af journalister. Det kan være et problem, fortæller Jesper Balslev, da det kan betyde, at journalister bliver fjernet fra Borgen. Jesper Balslev forklarer også, at nogle journalister frygter, at forholdene på Borgen bliver indspiste og kildekritikken falder, og det kan have konsekvenser for historierne.

»Da den nye forsvarsminister Peter Christensen skulle offentliggøres, hører jeg DR sige et forkert navn. Der vidste jeg, at det ikke passede, og der er man meget afhængig af, at man skal vurdere sine kilder. Man skal være meget kilde kritisk, og ikke gå ud med en historie med mindre man er 110 % sikker.«

Det er det, der er så farligt ved at være tæt på kilderne, forklarer han. Man kan komme til at skade sig selv, sit medie eller give befolkningen forkerte oplysninger. Og det er på trods af at kildernes ord har været korrekte på det pågældende tidspunkt.

Det var tilfældet da Lars Løkke ikke gik af, men flere medier breakede, at han ville, hvorefter han forblev som formand.

Du skal finde din rolle, og du skal være kritisk
Hverdagen på Borgen er præget af politikerne, regeringen, og hvad der er på dagsordenen. Derfor er det også en stor del af arbejdet, at tale med politikere ”uden for blokken”, forklarer Jesper Balslev. Samtaler der ikke er til citat, men som giver en forståelse for, hvordan den politiske kalender ser ud.

»Hvert udspil skal have sin tid, og alt er planlagt, med hvornår det breakes. Der er nogle tidspunkter, der er bedre til dårlige nyheder end andre.«

Jesper Balslev fortæller, at politikerne ikke blot planlægger deres forhandlinger, ud fra hvornår det passer ind i kalenderen. Det er lige så afgørende, at hvert udspil og hver forhandling får sin tid i medierne. Breakingen af dårlige nyheder er ofte planlagt ud fra, at store historier fylder i medierne. Derfor benytter partierne presseansvarlige til at sikre sig, at hvert udspil, pressemeddelelser og udtalelser udkommer på bedst tænkelige tidspunkter.

»Det er en spændende diskussion. Et kan være et demokratisk problem i dag, at vi er færre journalister der skal holde den udøvende magt i ave. Samtidig med at magthaverne ansætter journalister til at hjælpe til hvordan partier, NGO’er og firmaer ser ud. Og forholdet mellem journalister og magthavere bliver skævvredet. Der er for mange på den anden side, til at fremstille virkeligheden så pæn så mulig for deres arbejdsgivere.«

Og Jesper Balslev fortæller, det at bruge presserådgivere og undersøgelser, der understøtter egne meninger og holdninger er noget, man som journalist skal være specielt kritisk overfor.

»Man skal beholde sin kritiske sans, og se om det er en nyhed. For vi skal ikke holde med henholdsvis de Blå eller Røde og deres tænketanke. For der er mange, der har en interesse i at nyhederne bliver præget i en retning.«

Derfor er en af Jesper Balslevs kerneværdier også objektivitet.

»Jeg opfatter det selv, som at blive anset som uafhængig og ikke farvet, det må aldrig komme til at skygge for min journalist, meget opstemt sagt, er det jagten efter sandheden, der er det vigtigste.«

Og uden objektiviteten holder man ikke længe på Borgen mener Jesper Balslev:

»Hvis de oplever, at du er sendt i byen for at støtte nogen eller ikke giver et ægte sandfærdigt referat og udstiller nogen, så er du lynhurtigt færdig som journalist her.«

 

jmoel15@student.sdu.dk