MiniLixen: Derfor skal du ikke bekymre dig om »fake news«

Foto: Max Pixel.

‘Fake news’ indflydelse i Danmark er voldsomt overdrevet, og debatten om falske nyheder er unødigt stor. Lovgivning eller andre indsatser imod misinformation kan være problematiske, når der er tvetydighed om sandheden, og man kan nemt forestille sig et scenarie, hvor balancen tipper, og også upopulære idéer censureres.

Af Anton D. Bertelsen, Daniel G. Jensen, Kubilay Koycu og Mina Amin. Mulernes Legatskole 2.m. Note: Denne leder er oprindeligt bragt i forbindelse med Medicamp i uge 40.

Læserens evne til at skelne falsk fra sandt i nyhedsformidlingen er bedre, end det rapporteres. 21 af os på redaktionen tog DR’s test »Kan du spotte falske nyheder på Facebook?«, og den viste, at 14 af deltagerne kunne skelne 15 eller flere falske nyheder fra sande ud af i alt 20 nyheder. I vores øjne vidner dette om, at læsernes evne til at skelne falsk fra sandt er undervurderet. Der er altså ikke behov for at bruge ressourcer på at bekæmpe ‘fake news’. Yderligere kan det være farligt at gribe ind med lovgivning i et samfund, hvor der ofte er flere synsvinkler og tvetydighed om, hvad sandheden er.

Man bør forholde sig skeptisk over for eventuel lovgivning omkring ‘fake news’.

Det er nemt at forestille sig en situation, hvor en sag politiseres, og ikke kun det åbenlyse forkerte censureres, men også en upopulær eller skæv politisk holdning. Vi så f.eks. dette, da EastStratCom, en EU-støttet institution, der faktatjekker og forsøger at bekæmpe ‘fake news’, politiserede i en sag om ukrainekonflikten. Noget, de også modtog meget kritik for.

Det er også relevant at nævne, at omfanget af udbredte falske nyheder i Danmark er begrænset, særligt sammenlignet med lande som USA.

Vi skal være forsigtige; alternative idéer skal have lov til at florere, og det er sådan, samfundet udvikler sig. Når det er uklart, hvornår noget går fra at være upræcist til at være direkte falsk, skal vi ikke forhaste os. Ved helt at fjerne ‘fake news’ fratager vi også individet et middel, hvorved kritisk sans og sund fornuft kan trænes og udvikles. Det er altid sundt at stille spørgsmålstegn og forholde sig kritisk.

Yderligere kan det fremsættes, at fake news er for meget i fokus, og det er negativ italesættelse, der er tale om. Den omfattende debat og italesættelse af misinformation i nyhedsformidlingen betyder, at mindre fejl i artikler opblæses, og at ellers troværdige aviser m.v. kaldes Fake News, får et dårligt image og bliver set som utroværdige nyheder. Derfor appellerer vi til, at vi skruer ned for den opblæste debat om ‘fake news’, hvis omfang, særligt i Danmark, er overdrevet.