Omfattende misbrug af økonomisk partistøtte afsløret i ny bog

Journalisterne bag Skjulte Penge, Carl Emil Arnfred (tv) og Chris Kjær Jessen, afslører omfattende misbrug af partistøtte i dansk politik. Foto: Lasse Waarsøe Witt

Chris Kjær Jessen og Carl Emil Arnfred har med bogen Skjulte Penge undersøgt, hvordan reglerne om partistøtte står til, og om private aktører får en gevinst ved lobbyisme hos politikerne. De to journalisters resultat er ikke just positivt for det danske demokrati.


Af Lasse Waarsøe Witt 

Kan man købe sig til indflydelse og magt på Christiansborg? Det er da i alt fald noget, der tyder på med bogudgivelsen Skjulte Penge, som er skrevet af Chris Kjær Jessen, politisk graverjournalist på Berlingske, og Carl Emil Arnfred, souschef på Politikens Christiansborg-redaktion. Danmark bryster sig af at være et af de mest åbne demokratier i verden, men når det gælder gennemsigtighed i den økonomisk støtte til de politiske partier, forholder det sig noget anderledes, når vi sammenligner os med øvrige europæiske lande.

»Der er en ekstrem stor lukkethed hos de politiske partier omkring økonomisk støtte og donation, og det har været et succeskriterium for os at få nogle politikere til at udtale sig,« siger Carl Emil Arnfred.

De to journalister bidrager med en fornyet viden om donationer til partierne, og deres researcharbejde har givet en større indsigt i, at alle regler ikke altid bliver overholdt, og at flere partier gør deres andel for at holde offentligheden uvidende om, hvem som giver økonomisk støtte.

 Lovgivningen overholdes ikke

De nuværende regler om partistøtte stammer tilbage fra 1990’erne, da Folketinget vedtog en 20.000 kroners offentlighedsregel. Al donation fra private aktører på over 20.000 kr. skal indberettes for offentligheden, men partierne er ikke forpligtet til at oplyse, hvor meget de har modtaget fra den enkelte. Derfor ved samfundet heller ikke, om en virksomhed eller privatperson har givet 20.000 kr. eller 2 millioner, men blot at der er doneret et beløb.

Reglerne har fået kritik fra flere sider på grund af manglende gennemsigtighed, blandt andet fra EU’s antikorruptionsgruppe GRECO, som kritiserer den danske regering for ikke at skabe en større åbenhed om økonomisk støtte. Af GRECO’s 49 medlemmer er seks lande, heriblandt også Danmark, under søgelys med en ekstra hård kritik.

»Mest overraskende ved vores undersøgelse med bogen er, hvor mange steder der var en eller form for omgivelse af loven om partistøtte, og hvordan man igennem flere år har prøvet at komme udenom reglerne. Det er et felt, hvor ingen af parterne, hverken donorer eller politikere, er interesseret i at tale med pressen, og det har været spændende for os at gå i dybden med,« siger Carl Emil Arnfred. Chris Kjær Jessen supplerer:

»Fordi vi så har præsenteret nogle konkrete ting og viden for folk, så er det lykkedes os at få folk til at udtale sig, og vi har stort set kunnet undgå anonyme kilder i vores arbejde.«

Chris Kjær Jessen og Carl Emil Arnfred havde inden bogprojektets forløb skrevet flere artikler om partistøtte, da de to arbejdede sammen på Berlingske, og det var her, at de fik ideen om at gå dybere ned i den økonomiske partistøtte hos de politiske partier.

»Det var omkring kommunalvalget i 2013, at vi lavede nogle artikler om partistøtte, og partierne klappede i som østers, når vi kontaktede dem. Det var virkelig en øjenåbner,« siger Chris Kjær Jessen.

»Chris og jeg, vi kiggede hinanden ind i øjnene, og så sagde vi til hinanden, at det må vi lave en bog om,« fortsætter Carl Emil Arnfred.

De tog nogle måneder ud af kalenderen, lejede et lokale på Nørrebro, og gik i gang med bogen, som blev på over 300 sider om partistøtte, lobbyisme og skjult indflydelse hos politikere.

De gjorde sig mange overvejelser omkring journalistiske metoder til at gribe projektet an, velvidende at ikke alle kilder vil være lige åbne for en henvendelse.

»Det spredte sig hurtigt på Christiansborg, hvad vi var i gang med. Politikerne valgte at besvare vores spørgsmål og kritik med tavshed. De færreste ville fortælle nærmere, hvad der reelt foregår. Og det er ikke noget, der øger gennemsigtigheden hos politikerne, at de ikke tør stå til ansvar for deres handlinger. Eksempelvis den nuværende forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen, som havde fået et sekscifret beløb uden af at oplyse det til offentligheden,« siger Carl Emil Arnfred.

Private aktører køber sig til indflydelse

Chris Kjær Jessen og Carl Emil Arnfred giver talrige eksempler i Skjulte Penge på, hvordan erhvervslivet, fagbevægelsen og privatpersoner yder økonomisk støtte til rød og blå blok. Flere virksomheder så som Bæredygtigt Landbrug, Kopenhagen Fur, Mærsk og Aalborg Portland og mange flere har betalt politikere med store beløb, og med årene er der også kommet hemmelige erhvervsklubber, hvor medlemmer betaler kontingent, mens de får personlige møder med politikerne og en indsigt i den politiske situation.

»Det, som man kan få for penge, er en opmærksomhed og interesse hos politikerne. Der kommer politikere til stede til private møder og shows, så man får en tættere forbindelse med en økonomisk støtte,« siger Chris Kjær Jessen. Carl Emil Arnfred fortsætter:

»Det, som vi lægger frem i bogen, det er, at det op til læseren selv at vurdere, om det her er et problem, men det interessante med eksempelvis Kopenhagen Fur er, at de enkelte politikere, som har fået kontante bidrag, kommer der et lighedstegn, hvor de også forsvarer pelsbranchen.«

Også Bæredygtig Landbrugs nære forbindelse til Liberal Alliances landbrugspolitik kritiserer de to journalister i bogen:

»Igen, kan vi som journalister dokumenterer, at der er en noget-for-noget aftale mellem eksempelvis Bæredygtigt Landbrug og Liberal Alliance? Nej det kan vi ikke, men vi kan lægge det frem i et demokrati, og så kan den enkelte vælger tage stilling til det. Og det er også en af hovedpointerne med vores bog, at vi vil skabe noget gennemsigtighed, sådan at vælgerne kan blive oplyst,« siger Carl Emil Arnfred.

 Ingen bliver straffet for lovovertrædelse

Som reglerne er i dag, er der nærmest ingen konsekvens ved lovovertrædelse af partistøtten. Politikerne kan vente længe med at lægge deres regnskab frem, men da der er en to års forældelsesfrist i forhold til en straffesag, giver det sjældent sigtelse.

»Det er lidt grotesk, at der kan gå knap to år, før regnskabet bliver lagt,« siger Carl Emil Arnfred.

»Vi har lavet en del afsløringer i Skjulte Penge, og der har på et tidspunkt været en enkelt sag med sigtelse, men anklagemyndigheden kunne blot sige, at de ikke gør mere på grund af forældelse, og derfor kommer der ingen tiltale,« siger Chris Kjær Jessen.

De to journalister mener, at det kunne være interessant og også sjovt at lave en opfølger til Skjulte Penge en dag, og det er deres håb, at politikerne vil se nærmere på reglerne om partistøtte, selv om de ikke forholder sig optimistisk på det punkt:

»Vi håber, at vi har kunnet bringe nogle oplysninger frem, som politikerne tager til sig, men med den seneste aftale mellem blå blok og Socialdemokratiet her i år om partistøtte må vi bare sige og konstatere, at der er sparket nogle åbne døre mere ind, og at der ikke er blevet en bedre gennemsigtighed,« siger Carl Emil Arnfred.