Kan medierne øge troværdigheden selv?

Berlingskes chefredaktør, Tom Jensen, vil styrke mediets troværdighed. FOTO: Berlingske

 

 

Af Christina Yoon Pedersen

I januar 2017 besluttede chefredaktør for Berlingske, Tom Jensen, at offentliggøre et internt papir om ”Berlingskes Journalistik”.

I kølvandet på Brexit, det amerikanske valg og debatten om fake news, mener Tom Jensen og Berlingske, at debatten om at styrke mediernes troværdighed skal tages åbent.

Han peger på to afgørende udfordringer for medierne. Den ene er den stigende digitalisering, den anden er tilliden til medierne.

Overordnet set skal læserne informeres og gøres klogere på verden. Præmisserne skal lægges frem, også den del, ”der måtte tale imod vores vinkling” skriver Tom Jensen.

Flere vinkler skader ikke troværdigheden

Nogle gange kan en historie være vinklet så skarpt, at den kan give et misvisende billede af sandheden. Ifølge Tom Jensen styrker man derfor mediernes troværdighed ved at have flere synspunkter på den samme historie med. 

”Det skader ikke troværdigheden. Det skader ikke vores historie. En journalistisk historie bliver ikke bedre af, at man udelukker andre vinkler” fortæller Tom Jensen.

I november 2016 udkom den årlige troværdighedsundersøgelse. Igen ligger journalister dårligt på troværdighedsbarometeret. Så spørgsmålet er, om journalisterne overhovedet er de rigtige til at løse udfordringen?

Men her trækker Tom Jensen straks censurkortet, og vil på det kraftigste advare imod nogen former for regulering. ”Det skal ikke være de tyske myndigheder, Trump eller nogen anden statslig certificeret institution, der dømmer nogen medier ude eller inde”. Her må man i stedet gøre plads til den kritiske offentlighed,er det tydelige budskab.

Mere fordybelse og faglighed styrker troværdigheden

”Det vi skal leve af i fremtiden, er en abonnementsordning, der er digital” slår Tom Jensen fast. Han understreger, at folk hos Berlingske ofte kungider at et abonnement, hvis journalisterne leverer kvalitet. Med de digitale medier er det blevet tydeligere, hvad deres læsere går efter. Det er ikke ”click-bait”-artiklerne, der konverteres til abonnementer, det er kvalitetsartiklerne. Derfor går Berlingske helt målrettet efter at styrke kvaliteten, så de kan få flere digitale abonnementer.

Men hvordan styrker man så kvaliteten? Er det en underoverskrift?

Mere faglighed og mindre breaking news er et af svarene. ”Da internettet kom, var der er en klar tendens til, at journalister skulle være generalister, der kunne skrive om alt. De skulle levere hurtige og korte nyheder.”

Men Tom Jensen mener, at medierne er på vej ind i en mellemperiode,hvor kvalitet og substans betyder mere. Faglighed er mange ting, slår han fast. Det kan være journalister,som har fået lov til at grave sig ned i det samme stof i årevis, og derfor har fået en dyb indsigt på et område. Men det kan også være fagpersoner, som er gode til at formidle.

Journaliststuderende skal dog ikke være bekymret, Tom Jensen forsikrer om, at der stadig vil være behov for generalister i faget i fremtiden.

Konteksten forsvinder på de digitale platforme

Den anden udfordring som Tom Jensen har peget på, er den digitale udvikling. Flere og flere brugere udskifter papiravisen med den digitale platform. Men en udfordring på det digitale, når vi taler om mediernes troværdighed, er ligeledes spredning af fake news på de sociale medier. I den lidt mindre grove endemen dog stadig problematisk, er udfordringen fra historier, der ude af kontekst, bliver spredt på de sociale medier.

I Tom Jensens skrift om ”Berlingskes Journalistik” står der under punkt 2b, at hos ”Berlingske tilstræber Vi i vores journalistik ikke at dømme nogen på forhånd”. Med det mener de, at journalister skal være påpasselige med at bruge værdiladede udtryk som ”den kontroversielle Trump” eller lignendeog som et eksempel ikke opdele politikere i helte og skurke.

Kunne man have en underrubrik her – eventuelt noget med ”Læsere misforstår indholdet”

Adspurgt hvordan Berlingskes debatsider skulle kunne overholde dette, medgiver Tom Jensen også, at det er en udfordring-især på de digitale platforme.

Tom Jensen hiver dagens Berlingske frem og bladrer meget målrettet om på debatsiderne, eller ”Opinion” som det hedder hos Berlingske. Her viser han, at det er meget tydeligt, hvad der er debat og holdningspræget, og hvor artikler slutter og debatsektionen starter. Men han er klar over, at Berlingske har en udfordring, når debatterne bliver delt på de sociale medier. For der ved folk ikke nødvendigvis, om det er en artikel eller debat de deler. Selv ved satireindlæg som Rokokoposten i Berlingske, har de en udfordring i, at folk på de digitale medier ikke kan forstå, at det er satire. Tom Jensen slår en latter op, og bladrer videre til dagens Rokokopost. Her står det med store bogstaver øverst på siden, så man ikke er i tvivl. Men Tom Jensen har oplevet sure borgere, der tror, at det de har læst på de sociale medier er alvorligt og altså ikke satire. Så også her går chefredaktøren med overvejelser om, hvordan man kan tydeliggøre forskellen på de digitale medier, således at færre misforstår indholdet.

Udfordringen viser sig også, hvis Berlingske har en artikelserie om et givent emne. Her kan det være svært at se sammenhængen og konteksten på de digitale medier. Hvis der for eksempel har været en artikelserie med ni artikler, som beskriver en positiv vinkel på en erhvervsmand, men den tiende artikel har en vinkel som er mere negativ, så er det ikke sikkert, at læseren der læser digitalt har læst alle artiklerne. Den tiende negative artikel kan sagtens være med til at give et retvisende billede af erhvervsmanden, men hvis den læses alene eller ude af kontekst, kan den give et forkert og unuanceret billede af personen.

Eliten og folket

Det digitale univers kan til gengæld ødelægge myten om den gamle traver om eliten versus folket, byen versus landet, og København mod Jylland.
”Digitalt, der har vi fat i hele Danmark” siger Tom Jensen. ”Den digitale platform er blevet en trojansk hest for os, og på Berlingske Business har vi halvdelen af vores læsere i Jylland, for det er da rigtigt, at Berlingske altid har været en Øst -for-Storebæltavis”.

Det digitale har derfor også ført gode ting med sig. Berlingske og andre aviser har nu muligheden for, at få fat på folk på en helt ny måde.

”Tid og sted bliver ophævet på en anden måde, end det gør på print” afslutter Tom Jensen.